Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Projekty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí

Dne 11. února 2019 byla podepsána smlouva o financování mikroprojektu s názvem „Zvýšení bezpečnosti v polsko-českém pohraničí” v rámci Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fond Mikroprojektů Nisa-Nysa.

Partneři mikroprojektu jsou: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje a Krajské ředitelství policie ve Wrocławi – hlavní partner.

Projekt bude realizován v letech 2019-2020.

Oblast realizace projetu:

na české straně: Liberecký kraj

na polské straně: okres bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki a złotoryjski

Cílem projektu je:

- zvýšení úrovně spolupráce mezi polskou a českou policií,

- zvětšení kompetencí příslušníků policie v oblasti přeshraniční spolupráce,

- zvýšení účinnosti a efektivity spolupráce policií obou zemí k prospěchu místních obyvatel a turistů v polsko-českém pohraničí.

Realizace projektu povede k zavedení následujících změn ve vzájemné spolupráci obou partnerů projektu:

- zrychlení výměny informací v problematice, na kterou je projekt zaměřen;

- úprava koordinace a hospodárnosti společných činností policií obou států;

- rychlejší, přesnější a efektivnější realizace společných činností dolnoslezské a liberecké policie;

- zvýšení profesních znalostí účastníků projektu, prostřednictvím společných školení a cvičení;

- navázání přímých kontaktů mezi příslušníky/pracovníky institucí v polsko-českém pohraničí.

Náklady na celý mikroprojekt jsou 42 816,84 euro, z toho spolufinancování z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj je ve výši 36 394,31 euro.

Náklady projektu na české straně činí 19 793,00 euro, z toho spolufinancování činí 16 824,05 euro.

Náklady projektu na polské straně činí 23 023,84 euro, z toho spolufinancování činí 19 570,26 euro.

Projekt s názvem. „Zvýšení bezpečnosti na polko-českém pohraničí” č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001737 je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Euroregionu Nysa – Nisa.

Zápis z I. setkání

Zápis z II. setkání

Zápis ze setkání týmu - Řízení a obecné výdaje

Společné polsko-české cvičení

vytisknout  e-mailem