Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Projekty Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

                Logo EU a SNCZ.JPG

Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko-českém příhraničí (100338963).

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Gőrlitz
 • PP1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 • PP2 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje


Obsah projektu: 

 • Zvýšení odborné kvalifikace dopravní Policie ČR,
 • Společné koordinované kontroly projektových partnerů v podporovaných oblastech
 • Pořízení  materiálně technických předpokladů pro přeshraniční spolupráci s projektovými partnery
 • Stálá výměna informací k policejně relevantním událostem
 • Prezentace spolupráce veřejnosti  a účast na prezentačních akcích projektových partnerů nap. Setkání dálkových řidičů a Den s policií

_____________________________________________________________________________________________________________

Kooperační program k podpoře přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" (CCI kód: 2014TC16RFCB017) - Interreg VA.

„Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko – českém příhraničí“

Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti v sasko - českém příhraničí realizací společných dopravně policejních opatření k potírání kriminality v oblasti komerční osobní a nákladní dopravy, vytvořením jednotného kontrolního standardu a prohloubením policejní spolupráce zúčastněných stran.

Jedním z cílů je speciální vzdělávání policistů dopravní policie k potírání nových fenoménů kriminality v silniční dopravě ve spojení s technickým zásahem do přístrojů vozidel (manipulace s tachografy, elektronikou vozidla a emisními hodnotami), nedodržováním předepsané doby řízení, špatného technického stavu vozidel, paděláním dokladů apod. 

Zvýšení odborné kvalifikace dopravní policie bude probíhat formou školení na téma manipulace s tachografy s účastí na spolkové konferenci přímo u výrobce, seminářů k zajištění nákladu a technice vozidel, asistenčních systémů řidičů a workshopů k falšování dokumentů a dopravnímu právu v partnerských zemích. Dalším cílem projektu je uskutečňování společně koordinovaných kontrol všech projektových partnerů v podporovaných oblastech Libereckého  i Ústeckého kraje a sousedních zemských okresů Görlitz a Bautzen.

Z projektu bude pořízeno materiálně technické vybavení pro přeshraniční spolupráci, vzdělávací a školící technika (např. školící kufr pro tachografy, technika pro prověřování dokumentů), jež bude ve stejné míře používána všemi projektovými partnery, speciální kontrolní technika pro prověřování tachografů a platnosti dokladů, termokamery.

Díky projektu leadpartner pořídí mobilní kontrolní vozidlo se skříňovou nástavbou ke speciálním technickým prohlídkám a zjišťování neoprávněných manipulací na vozidlech. Partner 1 pořídí dodávkový automobil s dlouhým podvozkem, skříňovou nástavbou se speciálním zpracováním a přístroji k prověřování tachografů Partner 2 pořídí nákladní vozidlo s mobilními váhami a přístroji pro prověřování tachografů se speciálním využitím Policie ČR. 

Projekt se principiálně zaměřuje na všechny účastníky silničního provozu, kteří využívají veřejný dopravní prostor. Tímto nezbytně přispívá ke zvýšení dopravní bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel v celé podporované oblasti. Projekt bude realizován policisty obou zemí, cílovou skupinou budou policisté z příslušných lokalit dopravního dohledu. Za pomoci představení veřejnosti a prezentace provedených programových opatření by mělo být osloveno veškeré obyvatelstvo ve společné projektové oblasti na německé i české straně.

Období realizace: 1. 6. 2018  – 31. 12. 2020

Celkový rozpočet projektu:

 • Hlavní partner - Görlitz:                     656.873,85 €
 • Partner 1 – Liberec:                           186.460,00 €
 • Partner 2 – Ústí nad Labem:             176.293,00 €
 • Celkem:                                           1.019.626,85 €

Zdroj spolufinancování: Evropský fond pro regionální rozvoj

Informace k projektu naleznete na těchto odkazech:

Projektová žádost.pdf

Zahajovací konference EU.png

- Prezentace

Ahoj Sousede.png

Partneři projektu.png

vytisknout  e-mailem