Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Projekty EU v programovém období 2014 - 2020 (Česko - Sasko)

 • Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě
 • Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům
 • Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (potírání obecných a stěžejních problémů kriminality)
 • Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností
 • Mobilně a efektivně ve společném příhraničí
 • Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko-českém příhraničí

Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě

Zintenzivnění bezpečnostních opatření v daném prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě (100253225)

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Chemnitz
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
 • PP 2 Polizeidirektion Zwickau
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Obsah projektu:

 • časově zkoordinované a společné kontroly partnerů projektu v dotačních oblastech
 • opatření nutné kontrolní techniky pro partnery projektu
 • uskutečňování vzájemných workshopů a seminářů k právním normám a specifickým právním předpisům jednotlivých zemí
 • stálá výměna informací k policejně relevantním událostem
 • oboustranná podpora při velkých akcích (Moto GP, Den Saska, Truck GP)


Projektová žádost

Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům

Společná přeshraniční policejní spolupráce v rámci preventivních a represivních opatření se zaměřením na boj proti extremistickým jevům (100253251)

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Chemnitz
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
 • PP 2 Polizeidirektion Zwickau
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Obsah projektu:

 • realizace společ. policejních opatření v rámci potírání extremismu s nadnárodním charakterem nebo na území regionů zahrnutých do programu.
 • pořízení technických systémů, které zajišťují komunikaci řídících štábů nezávisle na mobilní síti.
 • pořízení flexibilních - mobilních řídících míst.
 • realizace společ. kontrol se zaměřením na stěžejní problémy kriminality.
 • zajištění právní jistoty v rámci jednání policistů prostřednictvím vzdělávání se zaměřením na získání znalostí právních norem zemí.


Projektová žádost

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (potírání obecných a stěžejních problémů kriminality)

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (potírání obecných a stěžejních problémů kriminality) (100253265)

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Chemnitz
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
 • PP 2 Polizeidirektion Zwickau
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Obsah projektu:

 • organizace pěti jedno- a dvoudenních workshopů (včetně vytváření osobních kontaktů mezi kooperačními partnery)
 • porady kooperačních partnerů (během porady česko-německý překlad)
 • společné pátrací akce ( ad hoc)
 • pořízení inovativní techniky
 • pravidelná výměna zkušeností v rámci společných opatření s nasazením nové techniky (např. videotechnika, termovize)


Projektová žádost

Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností

Loga EU + SNCZ společně vedle sebe.png

Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností (100253277)

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Zwickau
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
 • PP 2 Polizeidirektion Chemnitz
 • PP 3 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
 • PP 4 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Obsah projektu:

 • práce s médii při společných akcích a nasazení české a německé policie
 • realizace preventivních akcí ve školách k tématu drogy a sociální média
 • realizace plánovaných a na situaci závislých informačních akcích pro obyvatelstvo na obou stranách příhraničí
 • rozšíření a prohloubení znalostí obou právních systémů a evropského práva
 • jazykové vzdělávání spolupracovníků osob účastnících se kooperačních partnerů
 • pořízení inovativní techniky


Projektová žádost

Mobilně a efektivně ve společném příhraničí

Mobilně a efektivně ve společném příhraničí (10100255658)

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Dresden
 • PP 1 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje


Obsah projektu:

 • společný výkon služby (hlídky a kontroly) v příhraničí
 • zvýšená mobilita a efektivita činností policie v příhraničí
 • pravidelné porady vybraných partnerských pracovišť s výměnou zkušeností
 • společná cvičení a vzájemné hospitace
 • workshopy k praktickým dopadům nové česko-německé smlouvy o policejní spolupráci
 • jazykové kursy „policejní češtiny“ a „angličtiny pro operátory operačních středisek“
 • opatření a využívání speciální techniky


Projektová žádost

Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko-českém příhraničí

Společné potírání kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko-českém příhraničí (100338963).

Partneři projektu:

 • LP Polizeidirektion Gőrlitz
 • PP1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 • PP2 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje


Obsah projektu: 

 • Zvýšení odborné kvalifikace dopravní Policie ČR,
 • Společné koordinované kontroly projektových partnerů v podporovaných oblastech
 • Pořízení  materiálně technických předpokladů pro přeshraniční spolupráci s projektovými partnery
 • Stálá výměna informací k policejně relevantním událostem
 • Prezentace spolupráce veřejnosti  a účast na prezentačních akcích projektových partnerů nap. Setkání dálkových řidičů a Den s policií

Projektová žádost

vytisknout  e-mailem