Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Projekty EU v programovém období 2007 - 2013

 • Bezpečnost příhraničí – extremismus, mobilní monitorovací centra
 • Bezpečnost příhraničí – silniční doprava
 • Bezpečnost příhraničí – dopravní a pořádková policie
 • Bezpečnost příhraničí – kynologie
 • Bezpečnost příhraničí – potírání kriminality
 • Bezpečnost polsko-českého příhraničí
 • Informační portál
 • Společná základna logistického zabezpečení
 • Bezpečnost příhraničí – auta a drogová kriminalita
 • Společné hlídky při krizových situacích
 • Integrované operační středisko
 • Lokalizační a záznamová zařízení
 • Rozvoj systému PEGAS
 • Modernizace komunikační infrastruktury

Bezpečnost příhraničí – extremismus, mobilní monitorovací centra

Název projektu: (214113_9016)

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (potírání extremismu, mobile monitoring center)

Partneři projektu:
• Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem
• Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge

Obsah projektu:
• společná cvičení českých a saských pořádkových jednotek
• společná nasazení na obou stranách hranice při akcích a shromážděních spojených s riziky projevů extremismu
• vybavení obou policejních složek speciálními monitorovacími vozidly k dokumentaci protiprávního jednání osob
• projekt navazuje na INTEREG IIIA (pořízení štábního vozidla)

Projektová žádost

Fotografie 

Bezpečnost příhraničí – silniční doprava

Název projektu: (214113_9018)

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (silniční doprava)

Partneři projektu:
• Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem
• Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge

Obsah projektu:
• systémové zavedení společných česko-saských dopravních hlídek
• zvýšení jazykové vybavenosti českých a saských policistů
• společná školení, hospitace
• vybavení obou policejních složek speciálními vozidly s vybavením zaměřeným na kontrolu nebezpečných nákladů

Projektová žádost

Fotografie
  

Bezpečnost příhraničí – dopravní a pořádková policie

Název projektu: (214113_9019)

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (dopravní a pořádková policie)

Partneři projektu:
• Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem
• Polizeidirektion Oberes Elbtal – Oestergebirge Dresden

Obsah projektu:
• vytvoření společného grémia vedoucích policistů pořádkové a dopravní policie k řešení situace ve veřejném pořádku a dopravě v příhraničí, společné porady, hospitace, školení
• jazyková příprava policistů (pro oba partnery anglický jazyk)
• společné hlídky v dopravě a ve veřejném pořádku
• nákup speciálního vozidla pro kontrolu nebezpečných nákladů pro Dálniční oddělení Řehlovice

Projektová žádost

Fotografie


Bezpečnost příhraničí – kynologie

Název projektu: (214113_9017)

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (služební kynologie)

Partneři projektu:
• Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem
• Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge

Obsah projektu:
• společná školení a cvičení českých a saských psovodů a jejich společné nasazení v příhraničním prostoru k běžnému výkonu služby včetně policejních akcí a opatření
• vybavení skupin služební kynologie speciálními vozidly pro přepravu psů v horském terénu

Projektová žádost

Fotografie
 


Bezpečnost příhraničí – potírání kriminality

Název projektu:

Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality

Partneři projektu:
• Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem
• Polizeidirektion Oberes Elbtal – Oestergebirge Dresden

Obsah projektu:
• zřízení společného grémia řídících pracovníků kriminální policie k pravidelnému přijímání potřebných opatření k řešení přeshraniční kriminality
• oboustranné hospitace policistů
• jazykový kurs pro spolupracující policisty

Projektová žádost

  

Bezpečnost polsko-českého příhraničí

Název projektu: (214113_8065)

Zlepšení bezpečnosti v polsko-českém příhraničí po vstupu do Schengenského prostoru

Partneři projektu:
• Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem
• Komenda Wojewodzka Policji Wroclaw

Obsah projektu:
• společná cvičení pořádkových jednotek
• společná nasazení sil a prostředků pořádkové policie a techniky při hromadných akcích spojených s vysokými bezpečnostními riziky (zjm. v oblasti extremismu) na obou stranách hranice
• vybavení PČR speciálním monitorovacím vozidlem pro Liberecký kraj a polské policie terénními vozidly pro společné hlídky

Projektová žádost
 


Informační portál

Název projektu: (214111_0203)

Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací (optimalizace přeshraniční koordinace a krizového managementu k zajištění odvrácení nebezpečí)

Partneři projektu:
• Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí n/L
• Krajský úřad Ústí n/L
• Zemský úřad Saské Švýcarsko
• Institut pro systémy dopravy a infrastruktury Dresden

Obsah projektu:
• pro KŘ PČR nákup technologií k umožnění postupného svedení kamerových systémů měst a obcí, dále z dálnice D8 a z vybraných silnic I. třídy na operační středisko KŘ
• pořízení mobilních souprav LOOK na každý územní odbor vnější služby Ústeckého kraje

Projektová žádost

Fotografie


Společná základna logistického zabezpečení

Název projektu: (214113_0201)

Společná základna logistického zabezpečení a policejního řízení


Projektová žádost

 


Bezpečnost příhraničí – auta a drogová kriminalita

Název projektu:

Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality


Projektová žádost

Fotografie

Vozidlo pro společnou pátrací skupinu Labe
 


Společné hlídky při krizových situacích

Název projektu:

Společná hlídková činnost při krizových situacích


Projektová žádost

Fotografie

 

Integrované operační středisko

Název projektu: (xxx_xxx)

Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Předmět:

Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie pro operační řízení s napojením na národní informační systém IZS umožňující zajistit vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů. Projekt je integrální součástí obdobných projektů v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ (IS IZS) s cílem dosažení jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení, modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS a zajištění vyšší úrovně interoperability základních složek IZS.

Důvod realizace:

Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Policie ČR v rámci IZS, zejména se jedná o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné události.

Období realizace: 7/2010 – 8/2012

Celkový rozpočet (vč. nezpůsobilých výdajů): 52 685 000 Kč

Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Vazba na projekty:

- projekt “Národní informační systém IZS" (NIS IZS) v rámci IS IZS,
- krajské standardizované projekty integrující operační střediska HZS a ZZS krajů v rámci IS IZS,
- projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN), týkajícího se propojení (konektivity) jednotlivých integrovaných operačních středisek základních složek IZS,
- projekt „Modernizace infrastruktury systému Pegas“ (pracovní název) zaměřeného zejména na modernizaci HW prvků stávající infrastruktury systému Pegas pro základní složky IZS,
- projekty „Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného KKC,
- projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti a zajištění koordinace řešení vzniklé situace,
- projekty „Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti. Policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnost v rámci prevence
a řešení mimořádných událostí.

Projektová žádost

Fotografie

 

Logo IOP
 

 

 

Lokalizační a záznamová zařízení

Název projektu: 

Lokalizační a záznamová zařízení - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

  

Žadatel projektu:

 • Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

 

Obsah projektu:

 • projekt zahrnuje pořízení 212 kompletů technologických zařízení -  lokalizačních a záznamových zařízení určených do služebních vozidel PČR, které budou provozovány v rámci územního obvodu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje k zajištění akceschopnosti v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí.

 

Projektová žádost

   

Logo IOP

 

Rozvoj systému PEGAS

Rozvoj systému PEGAS

Projektová žádost

 

Logo IOP

Modernizace komunikační infrastruktury

Modernizace komunikační infrastruktury

Projektová žádost

 

Logo IOP

vytisknout  e-mailem