Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Projekt "Volejbalová škola"

Spolupráce s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR započala 26.června 2003 udělením podpory projektu ředitelem plk. JUDr. Jiřím Komourousem, udělením medaile NPC za dlouholetou činnost projektu v oblasti primární protidrogové prevence a udělní pamětní medaile NPC zřizovateli projektu u příležitosti 20 let primární protidrogové prevence Volejbalové školy Praha. 

Projekt Volejbalová škola Praha
 
Úvodem :
Po r.1989 došlo v České republice k hromadné redukci zájmových činností dětí a mládeže vlivem zániku systematické podpory státu. Východiskem z této situace se měly ukázat první pokusy o zřizování soukromých projektů, nezávislých na státu.
S dětmi a mládeží pracuji bez přestávky od r.1963. Z téměř 120 tisíc mladých lidí, kterým jsem se věnoval v jejich volném čase, jich přibližně třetina ukončila VŠ vzdělání a stali se pro společnost posilou v kategorii dospělých občanů.
V lednu 1991 se mezi první zařadil můj projekt - Volejbalová škola Praha, jehož posláním nebyl výkonnostní ani vrcholový sport, nýbrž důsledná a odborně prováděná výchova a všestranný pohybový rozvoj. Název projektu vyjadřuje formu zvoleného prostředku výchovy, osvědčeného v celosvětovém měřítku a mého celoživotního ,,koníčka” (ligový hráč a trenér, specializace na FTVS, licence FIVB).  
 
Filozofie projektu :
Jde o první projekt primární prevence dětské kriminality a protidrogové prevence v rámci EU (s níž delší čas spolupracuji a v níž jsem působil jako expert ve stejné oblasti). Projekt vyhledává a integruje děti a mládež nezapojené v žádné zájmové činnosti a vytváří podmínky pro jejich duševní a pohybový rozvoj do dospělosti. Věkové rozpětí žáků projektu je od 1.třídy ZŠ bez horní věkové hranice. Jedinou podmínkou získání členství je projevený zájem. Pro udržení členství jsou současně nastavena velice náročná kritéria. Díky trvale nízkému školnému, které tvoří 15% skutečných nákladů, je většina žáků ze sociálně slabých rodin (90%). Členy jsou i děti s lehkými mozkovými disfunkcemi či s menšími zdravotními omezeními. Většina potřeb žáků je dotována. Za 20. let nebyl odmítnut žádný zájemce o členství.
 
Argumenty pro podporu :    
- projekt pracuje s dětmi a mládeží na nejvyšší odborné úrovni 20 let bez jakékoliv podpory státu, což svědčí o jeho mimořádné životaschopnosti
- se žáky pracují výhradně odborníci s VŠ kvalifikací
- na nákladech ve výši cca 100 milionů Kč se nijak nepodílel stát
- projekt zaštiťuje od roku 2002Národní protidrogová centrála Policie ČR, která  ocenila jeho dlouholetou systematickou protidrogovou prevenci u mládeže už druhým resortním vyznamenáním
- projektem dosud prošlo přes 20 tisíc dětí, z nichž cca 6 tisíc ukončilo VŠ studia
- přes trvalé přemrštěné zdražování nájemného za školní státní tělocvičny v odpoledním čase škola nezvyšuje školné, které je aktuálně 25 Kč za vyuč. hodinu místo reálných nákladů 170 Kč
- zájem o pravidelnou zájmovou činnost původně pohybově zaostalých dětí a jejich kvalifikovaných pedagogů vyústil k celé řadě prvenství na celosvětových a evropských turnajích mládeže (1.místo na OH mládeže ve Stockholmu, 5 prvenství v řadě na evropském turnaji chlapců v Bruselu, 1.místo dívek na celosvětovém turnaji na trávě v Eindhovenu, trojnásobné prvenství dorostenců v mistrovství Prahy mužů),  
- tyto sportovní výsledky však nic nemění na filozofii projektu
- denně jsem do 15 hodin novinář, dalších 5 hodin pedagog a v dalším čase manažer, oslovující ročně 1200 subjektů, z 99% neúspěšně, protože děti prý nejsou zájmová skupina oslovených subjektů.
Mezi sponzory projektu byly společnosti jako SAZKA, Transgas, Allianz, Pražská teplárenská, OCÉ a řada dalších. Všichni odešli shodou okolností vždy po personálních výměnách ve svém vedení. Nebylo to nic osobního, jak jsem byl ujištěn. Jen šli všichni podporovat dospělé!!!!!
Působil jsem řadu let v nejvyspělejších zemích EU a nic podobného by se tam nemohlo stát. Možná tato žádost a její zdůvodnění osloví vedení společnosti a změní její myšlení ve vztahu k projektům, jako je tento. Nejsme užiteční jen rodinám či školám, ale zejména celé společnosti, protože na konci našeho snažení je plnohodnotný dospělý občan, jakými tento stát zrovna příliš neoplývá        
 
Co nabízíme za finanční podporu :
- propagaci :    - na plakátech v metru v rámech euroAWK (175x115cm)
                        - propagaci na internetu
                        - propagaci v tréninkovém centru a na oblečení žáků
                        - v propagačních a náborových tiskovinách
 
- průběžné přijetí dětí zaměstnanců do projektu
- možnost rekreačního sportování zaměstnanců v našem centru na JM
- účast dětí i celých rodin na každoročních dotovaných ozdravných pobytech u moře
 v Itálii (dosud 45 pobytů a 10 tisíc dětí)
 
Co požadujeme :
- nejméně 3 letou smlouvu o spolupráci (výchova je dlouhodobá záležitost)
- vzájemnou propagaci spolupráce
- logo do tréninkového centra
- ceny pro 6 nejlepších žáků roku na vánočním srazu za účasti rodičů a informačních
   médií 
- za roční propagaci finanční podporu ve výši alespoň 250 tisíc Kč bez DPH
- jedná se o spolupráci od r.2011 alespoň na 3 roky.
 
Dr. Josef Farmačka, novinář, pedagog, právník a zřizovatel projektu
tel. 774 202 019  
 

 

Odkazy do noveho okna

Pamětní medaile NPC

Pamětní medaile NPC 

Detailní náhled

Volejbalová škola

Volejbalová škola 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem