Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt „Rozvoj systému Pegas – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje“

IOPandEUandtext.png
Předmět:
Projekt je zaměřen jednak na pořízení moderních koncových zařízení sítě Pegas a příslušenství k nim a jednak na pořízení tzv. IDR opakovače, který umožňuje nezávislé pokrytí rádiovým signálem, popř. rozšíření stávajícího pokrytí v rozsáhlém a členitém terénu bez dosahu standardního pokrytí. Tímto bude zajištěn rozvoj, posílení a zefektivnění hlasové a datové komunikace mezi složkami IZS při řešení mimořádných událostí pro hlídky Služby pořádkové a dopravní policie, které jsou v rámci řešení mimořádných událostí klíčovými složkami Policie ČR
 
Důvod realizace: Důvodem vzniku projektu je zajištění efektivní hlasové a především datové komunikace Policie ČR s ostatními složkami IZS v rámci řešení mimořádných událostí., které povede ke zvýšení akceschopnosti Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS, která se podílí na činnostech souvisejících s prevencí, přípravou a řešením mimořádných událostí na daném místě na celém území ČR.
 
Období realizace: 2014 – 2015
 
Zdroj spolufinancování: Integrovaný operační program (Evropský fond pro regionální rozvoj)
 
Vazba na projekty:
  • projekt „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“,
  • projekt „Národní informační systém IZS“ (NIS IZS) v rámci IS IZS,
  • projekt „Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS“ (ITS NGN), týkající se propojení (konektivity) jednotlivých integrovaných operačních středisek základních složek IZS,
  • projekt „Moderní technika a technologie Policie České republiky“ – pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků pro rychlejší a efektivnější vysílání sil a prostředků Policie ČR na místo mimořádné události a jejich efektivnější zásah,
  • projekty „Integrace operačních středisek PČR“ (IOS) - zvýšení efektivity operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS v případě hrozby či řešení mimořádných událostí za účelem zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů,
  • projekty „Kontaktní a koordinační centra“ (KKC) – prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti působnosti vybudovaného centra,
  • projekt „Mobilní kontaktní a koordinační centra“ (MKKC) – prevence a řešení mimořádných událostí na daném místě i za zhoršených klimatických podmínek a s možností dlouhodobé působnosti k zajištění koordinace řešení vzniklé situace,
  • projekty „Lokalizační a záznamová zařízení“ (LZZ) – zvýšení akceschopnosti policie ČR prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a celkovou účinnosti v rámci prevence a řešení mimořádných událostí.

vytisknout  e-mailem