Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Kriminalistický ústav

Policie České republiky – Kriminalistický ústav

Projekt programu Erasmus+

Kriminalistický ústav Praha se podílí na vzdělávání kriminalistických znalců a techniků 

Foto - lišta Erasmus.jpgProjekt programu Erasmus+ „Vzděláváním společně proti zločinu“ č. 2015-1-CZ01-KA202-013916 je primárně určen pro kriminalistické techniky a kriminalistické znalce. Cílem projektu je vytvořit pro tyto skupiny policistů nové kurzy další odborné přípravy, které budou následně v rámci totožných učebních osnov vyučovány v policejních školách všech tří zemí, zúčastněných v projektu, tedy Česka, Polska a Slovenska.

Páteří projektu jsou mezinárodní projektová setkání, na nichž se projednává a schvaluje celá projektová dokumentace. Aby bylo možné ověřit správnost a úplnost obsahového zaměření kurzů a vhodných pedagogických postupů vyučujících učitelů, uskuteční se celkem sedm pětidenních pilotních kurzů, kterých se zúčastní kriminalističtí technici a kriminalističtí znalci z policejních sborů Polska, Česka a Slovenska. Čtyři pilotní kurzy jsou určeny pro skupinu kriminalistických techniků a tři pilotní kurzy pro kriminalistické znalce. Nezbytnou součástí kurzů je jejich evaluace formou dotazníkového šetření. Každý absolvent pilotního kurzu obdrží osvědčení o účasti.

Udržitelnost výsledků projektu je zajištěna zařazením nově vzniklých kurzů do systému policejního vzdělávání. Současně absolventi pilotních kurzů budou působit jako školitelé v rámci svých pracovišť, informovat o průběhu projektu a předávat kolegům nabyté znalosti a dovednosti. Diseminaci projektu zajistí distribuce informační brožury na kriminalistickotechnická a znalecká pracoviště a případná účast koordinátorů projektu na akcích, jejichž obsahem je kriminalistickotechnická a znalecká činnost. Dalším z výstupů projektu bude informativní video, které seznámí policisty s projektem Erasmus+, jeho aktivitami a výsledky. Do řízení, organizace a realizace celého projektu je v jeho průběhu přímo zapojeno 140 policistů a občanských zaměstnanců policie Česka, Polska a Slovenska. Projekt je realizován v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017.

Foto loga Erasmus

Odkazy do noveho okna

Kurzy pro znalce

Kurzy pro znalce 

Detailní náhled

Kurzy pro znalce

Kurzy pro znalce 

Detailní náhled

Kurzy pro znalce

Kurzy pro znalce 

Detailní náhled

Kurzy pro znalce

Kurzy pro znalce 

Detailní náhled

Vzdělávání techniků

Vzdělávání techniků 

Detailní náhled

Vzdělávání techniků

Vzdělávání techniků 

Detailní náhled

Vzdělávání techniků

Vzdělávání techniků 

Detailní náhled

Vzdělávání techniků

Vzdělávání techniků 

Detailní náhled

Setkání

Setkání 

Detailní náhled

Setkání

Setkání 

Detailní náhled

Setkání

Setkání 

Detailní náhled

Setkání

Setkání 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem