Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Projekt pro dětské oběti dokončen

HODONÍN: Proběhlo slavnostní otevření specializovaných místností 

Dnešního dne v dopoledních hodinách proběhlo na Územním odboru Policie ČR v Hodoníně slavnostní otevření specializovaných místností  pro výslechy dětských obětí.
K dispozici jsou dvě místnosti, kdy jedna z nich je monitorovací a druhá výslechová. Mezi těmito místnostmi je zabudováno polopropustné zrcadlo, které slouží k nerušenému sledování výslechu nebo k provádění rekognicí. To znamená, že svědek nebo oběť je skryt za zrcadlem a beze strachu může ukázat na pachatele. Výslechová místnost je uzpůsobena svým vybavením a uspořádáním pro výslechy dospělých i dětí. Dětský nábytek a hračky mají navodit příjemné prostředí a u vyslýchaného dítěte zmírnit traumatický zážitek prožité události. Místnost je vybavena mikrofony a kamerami.
Monitorovací místnost je vybavena kvalitní  technikou, která pořizuje a ukládá zvukový a obrazový záznam. Ten bude například při výslechu dítěte použit před soudem jako důkaz a dítě již nemusí být opakovaně vyslýcháno.
Místnosti svým vybavením usnadní práci policistům a při výslechu, díky příjemnému prostředí, nebude prohlubován traumatický zážitek z prožité události, ať už dětí nebo dospělých. Na druhou stranu bych si přála, aby týraných a zneužívaných dětí, pro které tento projekt vznikl, bylo co nejméně.

Projekt  vznikl  již v roce 2009.  Tehdy nebyl Ministerstvem vnitra podpořen a dotace nebyly  získány.  Projekt jsem opět  podala v roce 2010 tentokrát na město Hodonín. Vedení města projekt  finančně podpořilo  a zažádalo o další dotace na Ministerstvo vnitra. I zde byl  projekt podpořen a byly  schváleny dotace v požadované výši  250 tisíc korun, a  tak díky vedení města Hodonín a Ministerstvu  vnitra vznikla na Územním odboru v  Hodoníně  specializovaná  výslechová místnost pro dětské oběti a svědky a nejen  pro  ně. 
Cílem projektu je  změna stávající nepříznivé  situace v rámci nešetrného  a nadbytečně opakovaného vyslýchání dětí policií.  Tedy  hlavní důvod pro vybudování výslechové místnosti na našem  územním odboru je  nepoškozovat dítě - oběť, svědka  trestné  činnosti a zmírnit tak traumatický  zážitek prožité události. Zároveň je nutné zajistit  podrobný   audio i video záznam pro další využití orgánů v trestním  řízení,  soudních znalců aj. a umožnit komunikaci vyslýchajícího  policisty s dětským  psychologem nebo soudcem aniž by spolu byli v jedné místnosti.

Výslechová místnost je určena:
- pro  výslechy  dětských obětí a svědků trestné činnosti
- pro výslechy  dospělých  traumatizovaných  násilným nebo mravnostním   trestným činem
- pro výslechy  mladých delikventů (tato  možnost je dána z. č. 218/2003)
- pro výslechy  jiných  zranitelných obětí (oběti sexuálních TČ či obětí domácího  násilí)
-  pro provádění rekognicí-ochrana svědka  nebo  oběti  TČ-polopropustné zrcadlo  mezi dvěma místnostmi

Speciální výslechová místnost s kvalitní  záznamovou  technikou výrazně usnadní provádění neopakovatelných úkonů.

Význam dokumentace a videozáznamu:
-  kdykoli  v průběhu tr. řízení je možno objektivně přezkoumat  dodržení zákonných podmínek  výslechu
- zlepšuje objektivnost  protokolace výslechu
- umožňuje úplnost,  včasnost protokolace
-  poskytuje podklad pro vypracování znaleckého posudku z  oboru  psychiatrie
- záznam výslechu dítěte je použit jako důkaz  před soudem -  neopakuje se traumatický zážitek z prožité  události opakovaným výslechem

Foto z realizace projektu ZDE

nprap.  Radka Polášková, 5.1.2011
autorka a realizátorka projektu
 

Odkazy do noveho okna

P1055018

P1055018 

Detailní náhled

P1055021

P1055021 

Detailní náhled

P1055036

P1055036 

Detailní náhled

P1055037

P1055037 

Detailní náhled

P1055044

P1055044 

Detailní náhled

P1055046

P1055046 

Detailní náhled

P1055056

P1055056 

Detailní náhled

P1055069

P1055069 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem