Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Projekt Návraty cizinců – realizace nucených návratů, reg. č. AMIF/9/01

Ministerstvo vnitra České republiky na základě žádosti Ředitelství služby cizinecké policie schválilo k podpoře projekt „Návraty cizinců – realizace nucených návratů“, který bude financovaný z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu. 

Logo Azylový, migrační a integrační fond

Období realizace: 01. 01. 2017 – 31. 12. 2019

Hodnota projektu: 12 500 000 Kč

Projekt je zaměřený na rozvoj programu návratových opatření a zajištění efektivní a důstojné procedury pro nucené návraty státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a/nebo pobyt na území České republiky.

Nucené návraty bez asistence, tj. návraty organizované Policií České republiky, mohou být realizovány v důsledku nabytí právní moci rozhodnutí o správním vyhoštění nebo rozsudku soudu o trestu vyhoštění cizince a zahrnují úkony, které vedou ke skutečnému návratu cizince do země jeho původu/třetí země.

Úspěšná migrační politika každé země je posuzována podle míry integrace cizinců do společnosti daného státu. Legální migrace s sebou však nese i potenciální bezpečnostní rizika, neboť formy legálního vstupu a pobytu na území mohou být snadno zneužity. Nelegální migrace, tj. neoprávněný vstup a pobyt na území, je aktuální hrozbou nejen bezpečnostní, protože je často spojena s příhraniční trestnou činností, organizovanou převaděčskou kriminalitou a dokonce mezinárodním terorismem, ale je rovněž hrozbou ekonomickou a sociální. Nelegální migrace ovlivňuje vnitřní stabilitu společnosti, vztah veřejnosti k legálně usídleným cizincům i ekonomickou rovnováhu státu.

V této souvislosti je nutné jako dlouhodobý přínos projektu vyzdvihnout především snížení počtu cizinců nelegálně pobývajících na území České republiky, což eliminuje jak potenciální riziko zapojení se těchto cizinců do páchání trestné činnosti, tak možnost, že se sami stanou oběťmi trestné činnosti.

Realizace projektu bude plně v kompetenci pracovníků Ředitelství služby cizinecké policie, kteří již mají zkušenosti s realizací podobných projektů financovaných z programů Evropské unie.

V Praze dne 22.3.2017                                                                                                                                                                                             kpt. Mgr. Jindřiška Pospíšil Kaminská

vytisknout  e-mailem