Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Mobilní Kontaktní a Koordinační Centra

 

 
IOPandEUandtext.png
Zdroj financování projektu:
Evropská unie; Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF); Integrovaný operační program, Prioritní osa 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“, oblast intervence 3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“.
Předmět projektu:
Realizace projektu byla zaměřena na vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center (MKKC), tzv. „front office“, která budou v případě mimořádné události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě. MKKC mohou v místě dlouhodoběji působit a operativně se přesouvat. Budou zajišťovat průběžné zpracovávání a vyhodnocování aktuálních poznatků a zajišťovat koordinaci řešení vzniklé situace.
Výstup projektu:
76 speciálních motorových vozidel s moderní informační a komunikační technikou a dalším speciálním vybavením (např. odolná výpočetní technika, kontejner první pomoci a první záchrany, osvětlovací zařízení, proměnná informační LED tabule, megafon, přístřešek, elektrocentrála, vozidlová radiostanice, mobilní telefon) pro zajištění akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS. 4 vozy byly pořízeny rovněž pro území Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy a byly plně financovány z rozpočtu Policie ČR.
Celkový rozpočet projektu:123 mil. Kč
Doba realizace projektu: 2008 - 2009
Stav projektu:
 
  • ukončena realizační fáze projektu
  • probíhá fáze udržitelnosti projektu 
  • mobilní kontaktní a koordinační centra byla předána útvarům vnější služby Policie ČR a tím bylo zajištěno využití těchto speciálních vozidel na území celé ČR v rámci IZS
  • způsobilé výdaje projektu byly refundovány ze strany příslušných orgánů EU
 
Realizace projektu Mobilní kontaktní a koordinační centra byla spolufinancována z prostředků EU, konkrétně z Evropského fondu regionálního rozvoje, a to v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“, oblast intervence 3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“, a to vy výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 

 

vytisknout  e-mailem