Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt Kontaktní a koordinační centra

 

 
IOPandEUandtext.png
Zdroj financování projektu:
Evropská unie; Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF); Integrovaný operační program, Prioritní osa 3 „Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb“, oblast intervence 3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“
Předmět projektu:
Vybudování sítě kontaktních a koordinačních center, tzv. „front office“, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádných událostí nebo kalamitních situací a zabezpečovat roli prvního kontaktního a koordinačního centra složek IZS v případě hrozby vzniku či řešení následků mimořádné události nebo kalamitní situace.
Výstup projektu:
297 plně funkčních kontaktních a koordinačních center (v prostorách stávajících služeben PČR) s moderním vzhledem (důstojné a sociálně odpovídající prostředí) a účelným vybavením (např. recepce, čekárny, sociální zařízení, jednací místnost, prostory stálé služby, bezbariérový přístup, moderní ICT).
Celkový rozpočet projektu:1 128 mil. Kč (neuznatelné výdaje z rozpočtu PČR ve výši
101 mil. Kč)
Doba realizace projektu: 2007 - 2012
Stav projektu:
  • realizační fáze projektu
  • realizace projektu probíhá ve dvou etapách
  • v rámci první etapy realizace projektu (tzv. KKC I.) uskutečněné v období let
    2007 - 2010 bylo vybudováno 162 KKC v celkovém finančním objemu 532 mil. Kč (z toho 383 mil. Kč tvoří dotace z EU)
Kontaktní a koordinační centra podstatně zkvalitní a zefektivní podmínky při prevenci
a řešení mimořádné události, poskytnou občanům v kontaktním místě nezbytný informační
a koordinační servis a budou tak pro občany sloužit jako opěrné body, které se v rámci IZS budou podílet zejména na zajištění:
  • záchrany bezprostředně ohrožených osob
  • koordinace při řešení mimořádných událostí v rámci IZS
  • podávání nezbytných informací o mimořádné události a o provádění záchranných
    a likvidačních prací sdělovacím prostředků a veřejnosti
Projekt Kontaktní a koordinační centra je tvořen komplexem dílčích projektů předkládaných jednotlivými krajskými ředitelstvími policie.
 
Realizace projektu Kontaktní a koordinační centra je spolufinancována z prostředků EU, konkrétně z Evropského fondu regionálního rozvoje, a to v rámci Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 3 „Zvýšení kvality
a dostupnosti veřejných služeb“, oblast intervence 3.4 „Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik“
, a to vy výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 
 
Fotogalerie vybudovaných KKC (Kontaktních a koordinačních center)
Stav služeben PČR (KKC) před zahájením realizace projektu Stav služeben PČR (KKC) po realizaci projektu

 

vytisknout  e-mailem