Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Projekty ČEZ

logo-nadace ČEZ.gif 

„Pořízení majetku a techniky pro potřeby řešení mimořádných událostí, ochrany obyvatelstva a krizových situací“

Nadační příspěvek ve výši 4.500.000,- Kč
Projekt byl schválen nadací ČEZ v květnu 2012
Smlouva poskytnutí o nadačního příspěvku č. NC 043_12 byla uzavřena dne 13. června 2012.
Konec projektu: 31. prosince 2012
Projekt je zaměřen na pořízení majetku a materiálu pro potřeby jihočeské policie v rámci plnění úkolů a povinností v oblasti ochrany obyvatelstva, při provádění záchranných a likvidačních prací v místě vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací.
Pořizení majetku a materiálu v rámci tohoto projektu bylo realizováno s přihlédnutím k současnému společenskému vývoji a skutečným potřebám jihočeské policie v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí a s tím souvisejících činností  a úkolů policie spočívající v ochraně majetku, života a zdraví obyvatel Jihočeského kraje.
Projektem pořízenou techniku lze rozdělit do tří základních částí, a to:
1) logistiská podpora policie jako základní složky IZS, kdy předmětem této části je pořízení speciální nafukovací stanu k zajištění logistické podpory v terému včetně příslušenství a speciální sluchátka pro zásahovou jednotku. 
Speciální nafukovací stan včetně příslušenství
Jedná se o nafukovací stan s  vysoce odolnou konstrukcí, nepromokavý, prodyšný, s minimální váhou pro snadnou manipulaci v terénu a zajištěním maximálního odvětrávání. Konstrukce umožňuje velmi rychlou stavbu stanu – zhruba 4 minuty. Stan je pořízen včetně příslušenství, kterým je míněno: izolační vložky, osvětlení, hygienické vložky, skládací nábytek, vytápěcí agregát, nafukovací přístroj, mobilní klimatizace.
Stan bude využíván jako pracoviště velitele zásahu a jeho štábu v místě nasazení a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události. Stan může zároveň sloužit jako kryté místo, kde se soustřeďují, zpracovávají a vyhodnocují informace o stavu a vývoji situace, o stavu sil a prostředků nebo jako možnost odpočinku zasahujících složek v případě delšího nasazení - např. pořádková jednotka a možnost soustředění poškozených, nebo zraněných osob v případě mimořádné události a poskytnutí jim dostatečného zázemí do převozu, nebo vyřízení věci.
2) výpočetní (HW, multifunkční zařízení, velkoformátové tiskárny, SW) záznamová (videokamery a fotoaparáty) a vyhodnocovací technika pro potřeby dokumentace a vyhodnocování mimořádných událostí.  
Vyhodnocovací technika – pracoviště pro zpracování obrazových záznamů
Jedná o speciální počítačovou stanici, která bude využívána pro vyhodnocování a další zpracování pořízených záznamů. Výstupy tohoto zařízení budou sloužit zejména k zefektivnění práce policie při zásazích IZS v rámci mimořádných událostí nebo krizových situací a dalších opatření v rámci ochrany života, zdraví a majetku obyvatel.
Záznamová technika
  •  Videokamera s režimem nočního snímání.
  • Digitální fotoaparáty včetně příslušenství
Pořízený majetek bude používán zejména pro potřeby pořízení záznamu a následné dokumentace místa působení mimořádné události nebo krizové situace, resp. jiných opatření, jako jsou např. extrémistické akce či jiná protispolečenská jednání, kdy tyto situace nastávají za různých klimatických podmínek a v různém časovém období. Pořízením kvalitního záznamu za použití speciální techniky lze následně docílit efektivnějšího vyhodnocení průběhu mimořádné události, včetně dokumentace provádění záchranných a likvidačních prací. Požadovaná technika také umožní vyhledávání osob na místě působení mimořádné události, např. v případech hromadného neštěstí apod.
Pořízení software
 Pořízený software umožní jihočeské policii efektivněji a rychleji zjišťovat a vyhodnocovat reálné protispolečenské hrozby včetně účinnějších reakcí na tyto hrozby. Zároveň bude možné efektivněji odhalovat a identifikovat pachatele šíření poplašných zpráv, zejména o umístění výbušných a nástražných systémů resp., jiných hrozeb, čímž bude možné účelněji předcházet následným nežádoucím a mnohdy traumatizujícím opatřením jako např., evakuace nemocnic a podobných zařízení. Neopomenutelným přínosem požadované techniky je také možnost efektivnějšího odhalování příčin a pachatelů některých mimořádných událostí. V rámci požadovaného majetku se jedná o konkrétní SW vybavení splňující náročné požadavky pro provádění forenzních analýz, včetně provádění analýzy digitálních dat, dešifrování, lámání hesel.  
Datová úložiště
 Požadovaný materiál je nezbytně nutný pro potřebu uložení, zpracování a dalšího uchování zkoumaných dat, přičemž audiovizuální záznamy pořízené v souvislosti s mimořádnou událostí nebo krizovou situací svým datovým objemem kladou velké nároky na kapacitu paměťových zařízení. 
Barevné multifunkční kopírovací stroje s možností síťového připojení
 Požadovaný majetek bude umístěn na územních odborech v rámci celého kraje a specializovaných pracovištích KŘ, a bude využit pro tisk, scannování a kopírování materiálů a dalších podkladů pro řešení mimořádných událostí nebo krizových situací, resp. jejich následnou dokumentaci. 
3) vybavení oddělení služební kynologie přívěsnými vozíky pro přepravu služebních psů včetně příslušenství a pořízení další techniky.
Pořízeno 7 ks přívěsných vozíků pro přepravu 4 služebních psů pro potřeby oddělení služební kynologie v rámci Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. 
Pořízený majetek bude sloužit k zefektivnění a zkvalitnění práce policistů při zásazích v místě mimořádných událostí nebo v rámci řešení krizových situací, ale také při pátracích akcích, při nichž je ohrožen život, zdraví nebo majetek obyvatelstva.
Pominout nelze ani zefektivnění zabezpečení ochrany a zdraví policistů a dalších zasahujících základních i ostatních složek IZS v místě působení mimořádné události nebo krizové situace a v neposlední řadě také využití pořízeného majetku, techniky a materiálu při zásazích policie z důvodu např. narušení veřejného pořádku, ochrany života a zdraví občanů nebo při hromadných protispolečenských nebo extremistických vystoupení.
Další neopomenutelnou a z hlediska současné společenské situace velmi důležitou skutečností je také využití pořízené techniky v případě hrozby teroristického útoku, kdy z pohledu této mimořádné události hraje policie primární úlohu, a to zejména potřebou předejít následkům této mimořádné události včasným odhalením nástražných výbušných systémů a jiných hrozeb. Požadovaný majetek umožní efektivněji plnit úkoly policie v oblasti těchto významných protispolečenských rizik, čímž lze docílit možného snížení dokonání těchto společnost ohrožujících událostí.
Nezbytnost pořízeného majetku pro potřeby logistické podpory při zásahu IZS je dána také tím, že členové základních složek IZS v případě potřeby setrvávají na místě působení mimořádné události i několik dní. Pořízené logistické zabezpečení si klade za cíl snížení traumatické a psychické zátěže zasahujících příslušníků IZS v místě působení mimořádné události. Vytvořením zázemí pro zasahující složky dojde k zefektivnění akceschopnosti operujících jednotek v místě provádění záchranných a likvidačních prací, čímž dojde ke zkvalitnění podmínek řešení mimořádné události. Tento majetek bude sloužit také k zajištění zázemí pro obyvatele postižené mimořádnou událostí, k zabezpečení psychicky přijatelného komfortu a informačně koordinačního servisu. Logistické zabezpečení je nezbytnou součástí činností všech složek IZS. Bez logistického zabezpečení by nemohly být odstraněny následky působení mimořádné události nebo krizové situace v požadované kvalitě a rychlosti. Zainteresované složky IZS by měly mít zajištěn nezbytný komfort pro kvalitní vykonávání odborných činností, většinou prováděných ve velmi náročných podmínkách zásahu.
V případech, na které dopadá působení mimořádné události, nelze pochopitelně opomenout další důležité činnosti, které policie zajišťuje. Pro potřeby zajištění těchto neméně důležitých činností se jeví jako žádoucí pořízení záznamové a vyhodnocovací techniky včetně příslušného hardware a software. Tento uplatňovaný majetek bude sloužit pro potřeby dokumentace mimořádných událostí (např. požáry, povodně, radiační havárie, pátrací akce, železniční havárie a další) a následné vyhodnocování pořízených záznamů. Technika bude použita zejména pro provádění odborné činnosti, jako např. zjištění odpovědnosti za vznik mimořádné události a zajištění pachatelů, zjištění totožnosti svědků a poškozených, identifikace mrtvých a zraněných osob, vyhlášení pátraní, dokumentace místa mimořádné události, zajišťovaní stop a provádění expertiz. Pořízením požadované techniky dojde ke zkvalitnění a zrychlení vzájemné komunikace a kompatibility jednotlivých základních složek IZS. 
 

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ
www.nadacecez.cz

Související odkazy:

web PČR: Nadace ČEZ pomohla policistům
web Jihočeský kraj: ČEZ věnoval jihočeským policistům 4,5 miliónu korun na nové vybavení
web Budějcká drbna: Díky nadačnímu příspěvku policisté nakoupili nové vybavení
web Události112: Nadace ČEZ pomohla policistům
web ČEZ: ČEZ věnoval jihočeským policistům 4,5 miliónu korun na nové vybavení

vytisknout  e-mailem