Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prohlášení Policie ČR

Policie České republiky si plně uvědomuje svoji odpovědnost za zajištění bezpečnosti Pražského hradu a je její povinností usilovat o to, aby přijatá bezpečnostní opatření v maximální míře eliminovala případné bezpečnostní hrozby i rizika. 

Nastavení bezpečnostních opatření na Pražském hradě a jejich opodstatnění souvisí vždy s aktuální bezpečnostní situací ve světe i ve vnitrozemí. Posuzování bezpečnostních hrozeb a rizik je poměrně složitý kontinuální proces, který musí mj. zohledňovat velmi dynamický vývoj v řadě oblastí (společenské, bezpečnostní, politické, ekonomické a dalších). Zároveň se jedná o proces, který nezohledňuje pouze fakta, ale současně pracuje s predikcemi.

V kontextu bezpečnostní situace v České republice i v celé Evropě, i po výrazném omezení volného pohybu osob, nadále odpovídají bezpečnostní opatření vyhlášenému prvnímu stupni ohrožení terorismem. Pražský hrad byl Bezpečnostní radou státu vyhodnocen jako vysoce rizikové místo nejen pro mimořádně vysokou koncentraci osob (představujících tzv. měkký cíl), ale především pro svou výraznou symbolickou hodnotu, coby sídla hlavy státu. A to bez ohledu na fakt, zda se v něm fyzicky hlava státu nachází, či nikoliv. Bezpečnostní prohlídky vstupujících osob a vjíždějících vozidel do areálu Pražského hradu patří od počátku zvýšených bezpečnostních opatření na území České republiky mezi základní a současně velmi efektivní bezpečnostní prvek. 

Policie České republiky společně s dalšími relevantními bezpečnostními subjekty pravidelně vyhodnocuje potřebnost a rozsah stávajících bezpečnostních opatření, přičemž následující vyhodnocení proběhne v měsíci únoru.

plk. Kateřina Rendlová
4. ledna 2022

vytisknout  e-mailem