Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Prohlášení o střetu zájmů

Při tvorbě jednotlivých čísel redakční rada dbá na dodržení odborného profilu periodika. Všichni autoři jsou povinni sdělit jakékoli finanční a osobní vztahy s jinými osobami nebo organizacemi, které by mohly nevhodně ovlivnit jejich práci. Příklady potenciálních konkurenčních zájmů zahrnují zaměstnání, poradenství, vlastnictví akcií, honoráře, placené znalecké posudky, patentové přihlášky / registrace a granty či jiné financování.  Pokud neexistuje žádný konflikt, autor na stanovené místo v příspěvku deklaruje následující prohlášení: Konflikt zájmů/Conflict of Interest: Autor prohlašuje, že v souvislosti s tímto článkem je bez konfliktu zájmů."

Současně každý autor společně s odeslaným článkem vyplní a pošle redakci prohlášení o střetu zájmů. Současně bude střet zájmů vyjádřen prohlášením na konci článku.

V opačném případě, kdy článek vznikl jako souhrn dotované výzkumné práce, autor prohlásí v dedikaci následující:

Prezentovaná zjištění jsou výsledkem autorského výzkumu v rámci projektu XYZ (grant a číslo.. s názvem...) + překlad dedikace do anglického jazyka.

vytisknout  e-mailem