Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Leonardo da Vinci

  • Program celoživotního učení
  • Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství
  • Operační řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami, podpora lokalizačních, komunikačních a geografických systémů

Program celoživotního učení

Program Leonardo da Vinci je jednou z hlavních součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Program) financovaného v rámci komunitárních programů Evropskou komisí, který poskytuje granty na mezinárodní projekty týkající se odborného vzdělávání a přípravy. Program celoživotního učení v České republice administruje Dům zahraničních služeb/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, příspěvková organizace zřízená MŠMT ČR (dále jen „NAEP“).

Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství

Dopravní zpravodajství se v posledních letech stalo běžnou součástí každodenního života každého z nás. Policie České republiky a její dopravní zpravodajství je nedílnou součástí Jednotného systému dopravních informací. Problematiku v rámci policie zastřešuje operační odbor Policejního prezidia ČR. Vedení pracoviště usiluje o neustálé zdokonalování systému shromažďování a následného poskytování dopravních informací, a to i cestou výměny zkušeností a informací se zahraničními partnery. V únoru roku 2010 si proto v rámci Výzvy roku 2010 – program Leonardo da Vinci – Projekty mobility pod číslem CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/134168 podal operační odbor žádost o grant na podporu projektu s názvem „Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství“.

Německo Francie Španělsko Polsko Slovensko
NĚMECKO  FRANCIE ŠPANĚLSKO POLSKO SLOVENSKO

Cílem projektu „Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství“ je navázání vzájemné spolupráce se zahraničními partnery za účelem odborného vzdělávání v oblasti dopravního zpravodajství, podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech vzdělávání a přípravy. Zahraničními partnery projektu jsou nejen policejní organizace z Německa, Polska, Francie, Slovenska a Španělska, které pro účastníky připravily odborné programy. Tematickými okruhy programu jsou například historický vývoj a současnost dopravního zpravodajství v dané zemi, bezpečnost a plynulost silničního provozu, dopravní informace a jejich získávání, zadávání do systému, verifikace a zveřejňování, používaný systém pro vkládání dopravních informací, informace o způsobu zveřejňování dopravních informací, o využívaných informačních a komunikačních technologiích a počítačového software. Důležitým bodem programu bude hledání způsobu zvyšování povědomí a informovanosti o dopravním zpravodajství a jeho možnostech jak mezi policisty, tak širokou veřejností. Diskuze na toto téma si klade za cíl širší využívání dopravních informací médii, širokou veřejností pro soukromé účely (např. cestování) a také samotnými policejními složkami pro svou pracovní činnost.

 

Operační řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami, podpora lokalizačních, komunikačních a geografických systémů

Problematika operačního řízení zasahuje do všech činností policie a prakticky nezná hranic se sousedními státy. Mezi Českou republikou a jejími sousedními státy byla vytvořena společná kontaktní policejí pracoviště, která zajišťují nepřetržitý tok informací mezi zúčastněými státy. Z tohoto důvodu si v rámci Výzvy roku 2012 – program Leonardo da Vinci – Projekty mobility pod číslem CZ/12/LLP-LdV/VETPRO/134024 podal operační odbor žádost o grant na podporu projektu s názvem „Operační řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami, podpora lokalizačních, komunikačních a geografických systémů“. Hlavním tématem projektu je zaměření na spolupráci, výměnu zkušeností a rozšíření vědomostí v oblasti operačního řízení sil a prostředků v souvislosti s tísňovými výzvami. Tísňovou výzvou je např. linka tísňového volání, tísňová komunikaces ohroženými skupinami (zdravotně postižení, osoby ohrožené domácím násilím), alarmy z nástrahové techniky a pultů centralizované ochrany atd.

Polsko Švýcarsko  Francie
 POLSKO ŠVÝCARSKO   FRANCIE

Cílem projektu je získání zkušeností s prací zahraničních partnerů zaměřených na stejný obor činností. Zejména na způsob zpracování a reakce na tísňové výzvy, využití prostředků podpory (technoloogické a programové vybevní) a jiných podpůrných nástrojů pro účinné a nejrychlejší vyřešení nahlášených událostí. Důležitý je také způsob komunikace policejních hlídek s operačními středisky a předávání informací, např. SMS, zadávání statusových kódů, pomocí radiostanic apod.

vytisknout  e-mailem