Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program Leonardo da Vinci

Dopravní zpravodajství se v posledních letech stalo běžnou součástí každodenního života každého z nás. Policie České republiky a její dopravní zpravodajství je nedílnou součástí Jednotného systému dopravních informací. Problematiku v rámci policie zastřešuje operační odbor Policejního prezidia ČR. Vedení pracoviště usiluje o neustálé zdokonalování systému shromažďování a následného poskytování dopravních informací, a to i cestou výměny zkušeností a informací se zahraničními partnery. V únoru roku 2010 si proto v rámci Výzvy roku 2010 – program Leonardo da Vinci – Projekty mobility pod číslem CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/134168 podal operační odbor žádost o grant na podporu projektu s názvem „Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství“.

Německo Francie Španělsko Polsko Slovensko
NĚMECKO  FRANCIE ŠPANĚLSKO POLSKO SLOVENSKO

Cílem projektu „Spolupráce v oblasti dopravního zpravodajství“ je navázání vzájemné spolupráce se zahraničními partnery za účelem odborného vzdělávání v oblasti dopravního zpravodajství, podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech vzdělávání a přípravy. Zahraničními partnery projektu jsou nejen policejní organizace z Německa, Polska, Francie, Slovenska a Španělska, které pro účastníky připravily odborné programy. Tematickými okruhy programu jsou například historický vývoj a současnost dopravního zpravodajství v dané zemi, bezpečnost a plynulost silničního provozu, dopravní informace a jejich získávání, zadávání do systému, verifikace a zveřejňování, používaný systém pro vkládání dopravních informací, informace o způsobu zveřejňování dopravních informací, o využívaných informačních a komunikačních technologiích a počítačového software. Důležitým bodem programu bude hledání způsobu zvyšování povědomí a informovanosti o dopravním zpravodajství a jeho možnostech jak mezi policisty, tak širokou veřejností. Diskuze na toto téma si klade za cíl širší využívání dopravních informací médii, širokou veřejností pro soukromé účely (např. cestování) a také samotnými policejními složkami pro svou pracovní činnost.

 

vytisknout  e-mailem