Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

PROFIL ZADAVATELE

 

SEZNAM PROFILŮ ZADAVATELE:

profil zadavatele NEN (národní elektronický nástroj)

Profil zadavatele NEN je aktivním profilem zadavatele od 20. prosince 2016 a je tedy využíván jako profil zadavatele současně s profily zadavatele uvedenými níže. Po 1. červenci 2017 bude pouze jeden aktivní profil zadavatele, a to právě NEN. Na tomto profilu zadavatele budou uveřejněny zajména všechny veřejné zakázky od 100.000 Kč bez DPH. Veřejné zakázky zahájené před tímto termínem mohou být ještě dokončeny na níže uvedených profilech zadavatele.


Veřejné zakázky zahájené do 30. června 2017:

Hlavní profil zadavatele E-Zak
Na profilu jsou uveřejňovány některé veřejné zakázky zahájené do 30. června 2017 zadavatelem Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a současně veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona, zejména s předpokládanou hodnotou vyšší než 100.000 Kč bez DPH, vyjma veřejných zakázek dle § 38 zákona a veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných cestou vedlejšího profilu zadavatele (elektronického tržiště).

Vedlejší profily zadavatele:

elektronické tržiště GEMIN
zadavatel využíval tento vedlejší profil zadavatele v období od října 2014 do 30. června 2017 pro zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu a některých veřejných zakázek dle § 38 zákona.

elektronické tržiště VORTALGOV (ukončen provoz k 31.12.2014 - veřejné zakázky byly přesunuty na hlavní profil zadavatele)
zadavatel využíval tento vedlejší profil zadavatele v období od 1. ledna 2013 do října 2014 pro zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu a některých veřejných zakázek dle § 38 zákona.

elektronické tržiště TENDERMARKET
zadavatel využíval tento vedlejší profil zadavatele v období od 1. dubna 2012 do 31. prosince 2012 pro zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu a některých veřejných zakázek dle § 38 zákona.


Veřejné zakázky zahájené do 31. března 2012:

webové stránky zadavatele
Před účinností novely č. 55/2012 zákona, která se týkala mimo jiné povinnosti uveřejňování na profilu zadavatele byly všechny veřejné zakázky realizované zadavatelem uveřejňovány na webových stránkách zadavatele.

kontaktní osoba k profilům zadavatele a administrátor profilů zadavatele: 
Ing. Matěj Baloun, tel. 974 221 550, 727 940 932, e-mail: matej.baloun@pcr.cz

 odkazy:

vytisknout  e-mailem