Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Profesní organizace sdružuje bývalé policisty

Veterán Policie ČR je nezávislou, dobrovolnou, neziskovou, nepolitickou a zájmovou organizací, sdružující bývalé policisty a policistky, bez ohledu na jejich národnost, pohlaví, radu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání, dosaženou hodnost nebo služební zařazení. Členství ve sdružení Veterán Policie ČR vychází z plné dobrovolnosti člena, přijetí práv a závazků z toho vyplývajících. Tato profesní organizace vznikla v červnu 2008 a navázala na profesní organizaci, která byla u Nezávislého odborového svazu.  

Proběhl II. sjezd občanského sdružení Veterán Policie ČR

Hlavní činnost členské základny směřuje k udržování vztahů a kontaktů mezi bývalými a současnými příslušníky Policie ČR. Cílem sdružení je zejména hájit a prosazovat oprávněné zájmy svých členů z hlediska sociálního a společenského postavení, ochrany zdraví a práv a svobod s přihlédnutím k evropským standardům. Svým členům poskytuje i právní pomoc jak v oblasti pracovně právního, tak i občanského práva. Organizace spolupracuje s ostatními organizacemi na zajištění důstojného postavení bývalých policistů v seniorském věku a snaží se hájit ekonomické možnosti zajištění jejich potřeb v nevládní organizaci Rada seniorů ČR.
 
Občanské sdružení působí na území celé České republiky. Jeho nejvyšším orgánem je sjezd. V pořadí druhý, se uskutečnil ve středu 13. října 2010 v Praze. Sešlo se na něm 57 delegátů, zastupujících členskou základnu. Účastníci sjezdu mezi sebou přivítali i delegace obdobných profesních organizací ze Slovenska a Polska.
 
Hlavním bodem programu byla zpráva prezidenta Veterán Policie ČR o činnosti sdružení od posledního sjezdu. Ve zprávě, kterou přednesl Jan Zeman, mimo jiné zaznělo, že členská základna v současné době čítá 2865 členů. Nejsilněji je zastoupen Moravskoslezský kraj, ve kterém je sdruženo 546 členů. Nejstarším členem je bývalý policista s ročníkem narození 1922.
 
V průběhu sjezdu převzali z rukou prezidenta Veterána Policie ČR za přínos  k činnosti sdružení medaili I. a II. stupně  hosté a členové sdružení. 
 
Výsledkem jednání sjezdu je přijetí změn v základních dokumentech sdružení, tj. stanovách, finančním a jednacím řádu.  Zvoleno bylo patnáctičlenné prezidium a pětičlenná revizní komise.  Na příští  volební období byl prezidentem Veterána Policie ČR zvolen opět Jan Zeman. 
 
Bližší podrobnosti o činnosti sdružení naleznete na www.policejniveteran.cz.
 
 
 
kpt. PhDr. Dagmar Bednarčíková
tisková mluvčí Policejního prezidia ČR
15.10.2010

vytisknout  e-mailem