Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Proběhla celorepubliková policejní akce „Cizinec“

Policisté se zaměřili na nelegální zaměstnávání 

Ve dnech 27. 3.  –  29. 3. 2017 proběhla na celém území ČR kontrolně bezpečnostní akce cizinecké policie, zaměřená na odhalování nelegálního pobytu cizinců, zejména s ohledem na nelegální výkon práce.

Do akce se zapojilo vedle ŘSCP všech 14 krajských ředitelství Policie ČR, která do opatření nasadila více než 1 200 policistů. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu trendu, kterým je zneužívání pracovních víz jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce na území ČR, věnovali policisté svou pozornost právě cizincům pracujících ve firmách a provozovnách. Součinnost Policii ČR poskytli i příslušníci Celní správy České republiky a pracovníci oblastních inspektorátů práce. 

Výsledky akce potvrdily základní současné trendy v oblasti nelegální migrace. V první řadě dochází ve značném počtu ke zneužívání polských schengenských víz a pobytových povolení k neoprávněnému výkonu práce, zejména ze strany státních příslušníků Ukrajiny a Moldávie.  Dále se potvrzuje zvyšující se trend výskytu padělaných a pozměněných cestovních dokladů Rumunska, které využívají především občané Ukrajiny převážně k legalizaci svého pobytu na území České republiky, ale také k neoprávněnému výkonu práce.

Do opatření, v rámci kterého policisté kontrolovali také noční podniky, ubytovny, železnice a jiná místa s vyšší koncentrací cizinců, včetně hlavních příjezdových komunikací ke státním hranicím ČR se zapojili i policisté SRN a Polska, kteří vytvořili společné hlídky v příhraničních teritoriích s českou policií. Výsledkem třídenní celorepublikové policejní akce je 293 zahájených řízení o správním vyhoštění převážně pro nelegální výkon zaměstnání. 25 cizinců se dopustilo trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny a 350 bylo postiženo za přestupek.

Policisté dále zjistili 25 padělaných nebo pozměněných dokladů, 16 správních deliktů, kterého se dopustili poskytovatelé ubytovacích služeb a zajištěno bylo i 5 celostátně hledaných osob.

Vzhledem k dosaženým výsledkům a nutnosti eliminace zjištěných trendů nelegální migrace plánuje Policie ČR v podobných aktivitách pokračovat.

Praha 30. března 2017                                                                                                                                                                                             plk. Mgr. Kateřina Rendlová                                                                                                                                                                                 Tisková mluvčí ŘSCP  

vytisknout  e-mailem