Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příprava potápěčů na misi v Bosně

Policejní potápěči z Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku se velmi intenzivně a poctivě připravují na misi v Bosně. Zde se začátkem září budou podílet na odstraňování munice z řeky Sávy.  

Řeku Dyji využili potápěči jako lokalitu, podobnou té, která je čeká v Bosně. Na tzv. volné vodě zkoušeli postupy a metody, které mohou v Bosně použít. Dobře promyšlená musí být také logistika – co se bude konkrétně na místě provádět a jak se bude postupovat. Policejní potápěči si také museli určit role, které budou při vytahování munice mít.
Nácvik situace měl pět základních etap:
  • určení úloh jednotlivých členů skupiny
  • nález místa, kde je munice uložena
  • identifikace nálezu
  • jaký systém a postup bude zvolen při vytažení předmětu
  • samotné vyzdvižení nalezené munice
 
Při nálezu munice potápěč pyrotechnik, pokud to viditelnost pod hladinou umožní, vše zadokumentuje na záznam a ten pak bude vyhodnocen. Na základě záznamu zvolí potápěči nejbezpečnější postup při další manipulaci s nebezpečným nálezem. Cílem celé náročné přípravy bylo minimalizovat rizika a výběr vhodné metody a postupu při vytažení munice na řece Sávě.
 
Potápěči musí být v neustálé dobré fyzické kondici, a proto je nutné, pokud nejsou přímo v konkrétní akci, aby byly dodrženy potřebné hodiny výcviku. Na jednu hodinu ponoru připadá 4 – 6 hodin výcviku a min. 1 – 2 hodiny údržby techniky a vybavení.
 
Před vlastním potápěním je nutná pravidelná a obsáhlá příprava, aby potápěč byl co nejvíce a nejlépe připraven. Součástí kondiční přípravy je i intenzivní dálkové plavání v základní výstroji, které rozvíjí schopnost potápěče pohybovat se ve vodním prostředí na velké vzdálenosti a i ve vodě, která proudí. Součástí dobré přípravy je také dokonalá příprava techniky a vybavení potřebného při ponoru. I této problematice byla věnována dostatečná pozornost a čas.
 
Kromě samotného potápění provádí tato skupina  pyrotechnickou činnost pod vodní hladinou. Do činnosti potápěčů patří také potápění v zatopených jeskyních, dolech. Pro tento druh přípravy využili v rámci výcviku na misi druhou největší jeskyni v České republice Býčí skálu. Ta se nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Její délka je téměř 15 km dlouhá včetně chodeb. Je zde velmi těžký terén, kdy se potápěči musí brodit vodou a blátem. I zde se prověří nejen jejich fyzická příprava, ale i jejich soudržnost při náročných a nebezpečných situacích. To vše budou potřebovat i při své misi.
 
Potápěči z odboru speciálních potápěčských činností v Brně jsou výjimeční také tím, že provádí tzv. forenzní potápění. Ohledání místa činu pod vodní hladinou je jednou z jejich dalších specializací. Jsou schopni tuto činnost provádět ve všech druzích vodního prostředí u nás a to až do hloubky 100 metrů, v kontaminovaných vodách, pod ledem, slaňují v jeskynních systémech, do nepřístupných míst jako jsou například studny. Zde jako transportní prostředek pro vytažení předmětu nebo těla z vody využívají dobře nacvičenou práci s lanem. Při vytažení těla ze silného proudu vody a tam, kde jsou nepřístupné břehy je tato technika také často využívána.
Pyrotechnická činnost pod vodní hladinou je další z  mnoha specifik brněnských potápěčů a zejména tato bude při misi společně s dalšími specializacemi a zkušenostmi na místě využita.
 
Znalost terénu pod vodní hladinou, získané záznamy a cenné zkušenosti potápěčů jsou pak dále využity při dalších činnostech policie. Pokud dojde k páchání trestné činnosti spojené s vodním prostředím je pak velkou výhodou znalost dané lokality a znalosti terénu pod vodní hladinou při dalším propátrávání.
 
Činnost policejních potápěčů je jednou z důležitých specializací v rámci policie a společně s ostatními složkami policie tak přispívá k ochraně a záchraně lidských životů, majetku a dalších zájmů chráněných zákonem. Nedílnou součástí činnosti OSPČV je intenzivní práce v rámci IZS, kde jsou nasazování jako specialisté pro zvládání krizových situací spojených s živelnými katastrofami a nenadálými událostmi, které se dotýkají každodenních životů občanů ČR.

nprap. Bc. Štěpánka Zatloukalová
24. 08. 2012

Odkazy do noveho okna

Speciální potapěči 01

Speciální potapěči 01 

Detailní náhled

Speciální potapěči 02

Speciální potapěči 02 

Detailní náhled

Speciální potapěči 03

Speciální potapěči 03 

Detailní náhled

Speciální potapěči 04

Speciální potapěči 04 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem