Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Případ podivných úvěrů uzavřen

Spis byl předán státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby 

 

 
            V závěru roku 2009 byl policisty Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (expozitura Brno) odeslán Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci návrh na podání obžaloby dvou obviněných mužů (29 a 38 let), kteří jsou stíhání pro trestný čin podvod podle § 250 odstavce 1, 4 trestního zákona spáchaný formou spolupachatelství a trestný čin neoprávněné podnikání podle § 118 odstavec 1, odstavec 2, písm. b) trestního zákona spáchaný formou spolupachatelství. Muži byli obviněni v prosinci roku 2008 a v lednu roku 2009 na ně byla uvalena vazba.
 
          Obviněným je kladeno za vinu, že měli vytvořit a na území ČR a SR provozovat podnikatelský systém EDBUSY – Education Business Systém, který byl zaměřen na zprostředkovávání finančních produktů Schopná půjčka a Rentiér-PIL. Přitom měli v rámci této úvěrové činnosti osobně nebo prostřednictvím spolupracovníků systému EDBUSY na území ČR a SR v období od února 2007 do ledna 2009 uzavírat Smlouvy o zprostředkování žádosti o poskytnutí finančních prostředků, ve kterých se zavazovali ve lhůtě 3 až 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o zprostředkování zprostředkovat zájemcům poskytnutí finančních prostředků ve výši od sta tisíc do jednoho milionu korun, za předpokladu předcházejícího uhrazení zálohové platby. Obvinění si měli být vědomi toho, že nebudou schopni dostát svým závazkům a neměli ani předem zajištěného investora. V důsledku absence investora a v důsledku průběžného spotřebovávání vybraných zálohových plateb na provize a provoz, nemohl být systém schopen zajistit klientům slibované úvěry ani schopen dostát závazkům zálohové platby klientům vrátit (na provizích systému bylo vyplaceno 131 milionů korun, přičemž vyplácení provizí mělo zajišťovat obviněným přísun nových klientů). Tuto skutečnost však obvinění klientům nesdělili a svým jednáním měli způsobit škodu 10.522 klientům a to ve výši 557 milionů korun. Sami se přitom měli obohatit ve stejné výši.
 
            Obviněným je dále kladeno za vinu, že činnost jimi provozovaného systému zahrnovala jak přijímání vkladů do fondu tak i poskytování úvěrů z tohoto fondu, tedy činnost vymezenou v § 1 odstavci 1 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, přičemž tito muži neměli na tuto činnost bankovní licenci ve smyslu ustanovení § 4 odstavce 1 citovaného zákona. V rámci vyšetřování bylo na účtech ovládaných obviněnými zajištěno 211 milionů korun. Mezi poškozenými jsou i občané České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny, Německa a Rakouska.   
 
            V případě uznání viny hrozí mužům trest odnětí svobody až na deset let.
 
 
                                                                                                                      pplk. Mgr. Roman Skřepek
                                                                                                                            rada ÚOKFK SKPV

vytisknout  e-mailem