Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přijmeme nové posily

ÚSTECKÝ KRAJ - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje hledá zájemce o práci u Policie ČR. 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče. Máme především zájem o ty, kteří žijí v Ústeckém kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání.   
            
          
Nábor 2023.png

Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru:      

 • občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • střední vzdělání a vyšší
 • fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
 V praxi to znamená:
 • Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten  s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.
   
 • Minimální stupeň vzdělání - nejméně ukončené střední vzdělání.
   
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti (zde naleznete video s popisem a bodovým hodnocením testů), zdravotní způsobilost je posouzena policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
A co nabízíme?

 • pravidelný měsíční příjem
 • po úspěšném ukončení kurzu základní odborné přípravy (9 měsíců) minimální plat ve výši 35.200,- Kč
 • stabilní zaměstnání
 • dlouhodobou perspektivu
 • náborový příspěvek ve výši 110.000,- Kč
 • sociální jistoty a kariérní postup
 • 6 týdnů dovolené
 • příspěvek k připojištění
 • další vzdělávání     
 • po 15 letech služby nárok na ozdravný pobyt v délce 2 týdnů
 
Kontakty na výběrová pracoviště Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
 • Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem:
  tel.: 974421750, 974421751; mobil: 727917225, 727917252
  e-mail: krpu.nabor@pcr.cz
   
 • Územní odbor Děčín: 974432400
 • Územní odbor Chomutov: 974433400 
 • Územní odbor Litoměřice: 974436400
 • Územní odbor Louny: 974437400
 • Územní odbor Most: 974438401, mobil: 727917251
 • Územní odbor Teplice: 974439400
 • Územní odbor Ústí nad Labem: 974421750, 974421751
V případě zájmu prosím zasílejte:
Podrobné informace pro uchazeče o práci u Policie ČR naleznete v zde v článku.

 

vytisknout  e-mailem