Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Přijímáme nové policisty

OLOMOUCKÝ KRAJ - Hledáte perspektivní povolání? 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové policisty. Preferujeme uchazeče, kteří žijí v Olomouckém kraji a kteří vnímají práci policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci.

Rádi v našich řadách přivítáme fyzicky i psychicky zdatné, odvážné a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové zaměstnání s možností kariérního růstu.


Předpoklady k přijetí do služebního poměru:

Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který
• o přijetí písemně požádá,
• je starší 18 let,
• je bezúhonný,
• splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být ustanoven (minimálně středoškolské vzdělání s maturitou),
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
• je plně svéprávný,
• není členem politické strany nebo politického hnutí,
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.

Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s poskytováním a zpracováváním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje náročné psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku.

Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent se zařazením na obvodní oddělení nebo dopravní inspektorát. První rok služby se všichni noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách a absolvují praxi na mateřských odděleních.
 

11 6/mobil1.jpg

Kontakty na personální
pracoviště

3 9/policista2.jpg

Informace o přijetí
do služebního poměru


 

vytisknout  e-mailem