Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Při nehodách zemřelo šest chodců

KRAJ VYSOČINA: Preventivní aktivity se budou týkat chodců 

Bezpečnost chodců se i v letošním roce řadí v Kraji Vysočina mezi priority dopravních policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Proto také v letošním roce budou pokračovat nejrůznější dopravně bezpečnostní akce zaměřené na viditelnost pěších účastníků silničního provozu. Do dopravně bezpečnostních akcí budou zapojeni především dopravní policisté, kteří se budou v rámci kontrol zaměřovat především na chodce, zdali dodržují všechna ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. V případě zjištěných přestupků musí všichni účastníci silničního provozu, včetně chodců, počítat s příslušnými sankcemi.

V loňském roce šetřili policisté v Kraji Vysočina celkem 101 dopravních nehod, na nichž mělo účast 120 chodců. Při těchto dopravních nehodách bylo šest osob usmrceno, třináct utrpělo těžké zranění a 92 chodců bylo při nehodách zraněno lehce. Pouze devět chodců vyvázlo z nehody bez zranění. Počet dopravních nehod chodců se sice meziročně mírně snížil, ale zvýšil se počet tragických nehod, při kterých chodec zemřel. Sedm chodců – účastníků dopravních nehod – bylo pod vlivem alkoholu. Pokud nahlédneme do statistiky dopravních nehod, zjistíme, že převážná většina nehod, na nichž měl loni účast chodec, se stala ve dne – jednalo se o 77 dopravních nehod. Při nehodách za dobrých světelných podmínek zemřeli čtyři chodci, deset jich bylo těžce zraněno a 81 jich utrpělo lehké zranění. Zbývající dopravní nehody se staly za snížené viditelnosti, tedy ve večerních nebo  nočních hodinách - při těchto nehodách zemřel jeden chodec, jeden byl zraněn těžce a tři se zranili lehce.

Právě dopravním nehodám, které se stávají za snížené viditelnosti, lze účinně předcházet tím, že chodec bude důsledně dodržovat pravidla pohybu chodců po komunikacích, který upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. Chodec musí užívat především chodníku a tam, kde chodník není, se chodí po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít v těchto případech nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Tou nejzákladnější povinností je užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti. Jde o povinnost, která výrazně přispívá ke snížení rizik střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodník. Užitím reflexního prvku nebo oděvního prvku s reflexními doplňky se dosáhne významného zviditelnění chodce, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec vidět až na vzdálenost 200 metrů, takže řidič má možnost adekvátně zareagovat. Reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se za snížené viditelnosti pohybuje po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani veřejné osvětlení. Novelizované ustanovení zní: Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit v příkazním řízení pokutu až 2 000 korun. Každý chodec by vždycky měl pamatovat na to, že reflexní prvky používá proto, aby chránil sám sebe před případnou kolizí s vozidlem, jehož řidič chodce v tmavém oblečení bez reflexních prvků spatří mnohdy na poslední chvíli.

Chodec je povinen při přecházení vozovky použít přechod pro chodce vždy, když je od něho vzdálen do padesáti metrů. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na komunikaci se chodec musí přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejít. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče náhlé změnit směr nebo rychlost jízdy. Dále nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Chodci musí být také velice opatrní při přecházení nebo přebíhání silnice v místech, kde není vyznačený přechod pro chodce. Je důležité se dostatečně rozhlídnout a přesvědčit se, že mohu silnici bezpečně přejít V případě, že vystupuji z autobusu, který zastavil na zastávce na okraji komunikace, silnici přecházím až poté, co autobus odjel ze zastávky.

V loňském roce došlo ke dvěma tragickým nehodám s účastí chodce na dálnici D1. K první tragické dopravní nehodě došlo 6. srpna kolem jedné hodiny odpoledne na 81. kilometru dálnice ve směru jízdy na Brno. Dvaasedmdesátiletý řidič osobního vozidla nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za předním jedoucím vozidlem. V době nárazu došlo k odražení předního vozidla vlevo do svodidel. Následně se vozidlo přes svodidla přetočilo a skončilo v prostoru stavby, kde srazilo třiačtyřicetiletého stavebního dělníka. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. Druhá nehoda s tragickými následky se stala na dálnici 19. září kolem jedné hodiny ráno na 150,6 kilometru ve směru jízdy na Prahu. Sedmatřicetiletý muž z nezjištěných příčin bezprostředně vstoupil za snížené viditelnosti do jízdní dráhy nákladnímu vozidlu. Chodec nebyl za snížené viditelnosti mimo obec vybaven reflexním materiálem, i když mu to zákon o provozu na pozemních komunikacích přikazuje. Na místě dopravní nehody utrpěl chodec těžká poranění, kterým podlehl. 

Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2018

 

celkem

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov

12

0

3

10

Územní odbor Havlíčkův Brod

14

1

2

12

Územní odbor Jihlava

31

1

3

25

Územní odbor Třebíč

20

0

1

21

Územní odbor Žďár nad Sázavou

21

2

4

21

Dálniční oddělení Velký Beranov

3

2

0

3

Kraj - celkem

101

6

13

92


Statistika dopravní nehodovosti chodců v Kraji Vysočina v roce 2017

 

celkem

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

Územní odbor Pelhřimov

15

1

0

12

Územní odbor Havlíčkův Brod

27

0

4

23

Územní odbor Jihlava

29

3

4

20

Územní odbor Třebíč

19

1

2

16

Územní odbor Žďár nad Sázavou

16

1

4

11

Dálniční oddělení Velký Beranov

3

0

0

3

Kraj - celkem

109

6

14

85

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

14. leden 2019

vytisknout  e-mailem