Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prezentace prvosledových hlídek

Policie ČR za uplynulý rok prošla řadou změn, které zcela jistě znamenají výrazný pokrok. 

Dnes krátce po poledni představil ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plk. Jaromír Tkadleček za účasti prvního náměstka policejního prezidenta plk. Martina Vondráška v budově zlínského obvodního oddělení takzvané prvosledové hlídky. Jde o policisty, jejichž úkolem je především zajistit rychlý zásah na místě činu. Tomu je přizpůsoben jak výcvik, tak i vybavení těchto hlídek, které zahrnuje adekvátní balistickou ochranu i dlouhé zbraně. „Na území Zlínského kraje v současné době operuje 24 hodin denně celkem 7 prvosledových hlídek, jejichž úkolem je zajistit adekvátní zásah při mimořádné události v co nejkratším čase“, uvedl plk. Tkadleček. V rámci celé České republiky je takových hlídek v současnosti více než 120.

Samotné prezentaci prvosledových hlídek předcházelo vystoupení prvního náměstka policejního prezidenta, který prezentoval jednotlivá opatření, především z oblasti vzdělávání, výcviku, operačního řízení, komunikace s médii i samosprávou a v neposlední řadě také z oblasti výzbroje policistů, ke kterým v uplynulém roce došlo v celorepublikovém měřítku.

Z oblasti vzdělávání a výcviku policistů je potřeba zdůraznit především rozšíření základní odborné přípravy policistů a znovuzavedení kurzu pro velitele bezpečnostních opatření, který je zaměřen na činnost Policie ČR v souvislosti s hrozbami extremismu a terorismu. 

„Změn v uplynulém roce doznala také komunikace s orgány samosprávy, kdy 13. 1. tohoto roku bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi zástupci Ministerstva vnitra, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí“, pokračoval náměstek Vondrášek a zároveň doplnil, že detailním rozborem komunikace v krizové situaci a opětovným proškolením prošli v uplynulém roce jak policisté operačních odborů, tak i policisté zajišťující komunikaci Policie ČR s médii.

Poslední a neméně důležitou oblastí, která v uplynulém roce taktéž doznala zásadních změn, je oblast materiálně technického zázemí. „Policie ČR za výrazné podpory Ministerstva vnitra v uplynulém roce pořídila více než čtyři stovky vozidel v policejních barvách, která jsou uzpůsobena pro výkon služby policistů a mimo jiné je do nich možné instalovat takzvané trezorové skříně na dlouhé zbraně“, dodal plk. Vondrášek. Zdůraznil také, že i flotila policejních vrtulníků byla v uplynulém období rozšířena, a to o nový vrtulníku typu Bell 412, schopný přepravy většího počtu policistů i v nočních hodinách. S tímto vrtulníkem tak Policie ČR v současné době disponuje celkem 14 stroji, z toho 6 typu Bell 412 a 8 typu EC 135 T2. Na tisíce se pak v roce 2015 počítají kusy pořízených balistických vest, přileb a štítů, s jejichž stálým doplňováním a obměnou počítá vedení Policie ČR i pro tento rok, stejně tak jako s další obměnou samopalů a dlouhých zbraní, kterou jsme v loňském roce realizovali zejména u specializovaných útvarů, jako jsou zásahové jednotky a URNA.

„Jsem přesvědčen, že učiněné kroky posouvají Policii ČR o velký kus dopředu. Díky těmto změnám bude Policie ČR v souladu s koncepcí rozvoje Policie ČR v letech 2016 – 2020 schopna i nadále zajišťovat bezpečnostní standard občanů České republiky a zároveň reagovat i na nové fenomény, se kterými se setkáváme jak ve světě, tak i u nás“, uvedl k tématu policejní prezident brig. gen. Tomáš Tuhý. 

23. února 2016
kpt. Bc. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR

vytisknout  e-mailem