Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Preventivní rady II.

 

 • Každý z Vás se může v životě setkat s protiprávním jednáním jiných osob, může se stát oznamovatelem, poškozeným či svědkem této události.
 • Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem.

Oznamovatel

 • Oznamovatelem v trestním řízení je každý, kdo učiní oznámení o skutečnostech nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
 • Oznámení jsou povinni přijímat orgány činné v trestním řízení dle § 158 odstavce 1 trestního řádu, a to státní zástupce, vyšetřovatel a policejní orgán.
 • Oznámení je možno učinit orgánům Policie ČR na obvodním (místním) oddělení, okresním ředitelstvím nebo i na Dopravním inspektorátu.
 • Oznámení je též možné sdělit kterémukoli policistovi ve službě.
 • K podání oznámení je možno využít i linku tísňového volání Policie ČR 158, jestliže je nutno ihned zabránit protiprávnímu jednání.
 • Při oznámení je nutno sdělit veškeré skutečnosti, které jsou Vám známy o spáchaném skutku, který oznamujete

Svědek

 • Svědkem v trestním řízení je každý, kdo byl vyzván, aby vypovídal o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.
 • Každý je povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako svědek.
 • Trestní řád upravuje práva a povinnosti svědka v trestním řízení v ustanoveních § 97 až § 104.
 • Orgány činné v trestním řízení jsou povinny vždy náležitě poučit dle zákonných ustanovení trestního řádu a upozornit na možnost postihu dle trestního zákona (§ 175 tr. zákona, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek).
 • Pokud by svědkovi, nebo osobě jemu blízké v souvislosti s podáním svědectví hrozila zjevná újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí, má svědek právo požadovat utajení dle § 55 odst. 2) trestního řádu.
 • Náklady spojené s podáním svědectví Vám mohou být uhrazeny, pokud uplatníte svůj nárok.

vytisknout  e-mailem