Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Používání zábavné pyrotechniky při oslavách příchodu nového roku

MĚLNICKO - Současně s přípravou vánočních svátků probíhají přípravy na oslavu příchodu nového roku. 

Současně s přípravou vánočních svátků se mnozí již připravují i na oslavu příchodu nového roku. Půlnoční přípitek je mnohdy doplněn i použitím zábavné pyrotechniky. V obchodech a stáncích je každoročně kupujícím nabízeno nepřeberné množství různých druhů tohoto zboží.

Zábavná pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií:

kategorie 1 - patří sem velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr, patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít uvnitř obytných budov. 

kategorie 2 - jsou zde zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.

kategorie 3 - patří sem výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití.

kategorie 4 – patří sem výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti od Českého báňského úřadu.

Poměrně důležitou okolností je skutečnost, kde je toto zboží zakoupeno. Nejbezpečnější je zakoupit ji v obchodech, kde nemůže dojít k jejímu zvlhnutí. Vlhkost negativně působí na správnou funkčnost a bezpečnost těchto výrobků. V lepším případě může způsobit jejich selhání a v horším případě jejich nekontrolovatelné odpálení. Na suchém místě je třeba ji uložit i doma. Každý takovýto výrobek musí být opatřen českým návodem k použití, značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti a též značkou CE (Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti. Proto je důležité si každý výrobek řádně prohlédnout, zda jsou na něm výše uvedené údaje. Pokud takto označen výrobek není, je lépe jej nekupovat. Přestože naprostá většina výrobků je relativně bezpečná, je třeba při jejich použití dodržovat určité zásady.

Zakoupenou zábavnou pyrotechniku je třeba také odpálit, a proto uvádíme několik zásadních rad k bezpečné manipulaci:

  • výrobek zabezpečte před dětmi, před použitím si vždy řádně přečtěte celý návod k použití
  • výmetnici, ze které se odpalují petardy, upevněte na rovnou podložku, aby nemohlo dojít k jejímu vychýlení nebo převrácení, vždy si zkontrolujte, že odpalujete do volného prostoru a nic nad vámi není např. balkon, strom, el. vedení apod.
  • žádný výrobek, zejména 2. a 3. kategorie, není určen k odpalování „z ruky“, dodržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, hořlavých látek, automobilů apod.
  • nikdy se nenahýbejte nad ústí výmetnice
  • zápalnici zapalujte pouze tehdy, pokud jsou další lidé v bezpečné vzdálenosti
  • po zapálení zápalnice odstupte do bezpečné vzdálenosti nejméně však 8 metrů
  • v případě selhání výrobku k němu hned nechoďte, vyčkejte alespoň 10 minut, může dojít ke zpožděnému odpálení, pokud nevybuchne, nechte jej rozmočit ve vodě
  • i když výrobku důvěřujete, mějte před ním respekt

Dodržením rad pro bezpečné používání a manipulaci se  zábavní pyrotechnikou lze předejít mnoha problémům. Mějte na paměti, že při použití zábavné pyrotechniky může dojít ke zranění osob nebo škodě na majetku. Přes všechna varování každý rok dochází ke zranění osob a někdy dokonce i k jejich úmrtí. Nemuselo by k nim docházet nebo by bylo podstatně sníženo riziko jejich vzniku, pokud by byly respektovány výše uvedené rady pro bezpečnou manipulaci s těmito výrobky. U mnoha případů zranění však sehrává svoji negativní roli alkohol. Samostatnou kapitolou jsou zranění a škody na majetku, které jdou na vrub domácím kutilům „pyrotechnikům“. Tyto jejich výrobky jsou zcela mimo zákon a vůbec by se lidé do jejich výroby neměli pouštět. 

Policie České republiky proto občanům doporučuje používat pouze schválené výrobky, respektovat zákazy obcí o používání zábavné pyrotechniky v určitých místech, pozorně si přečíst návod k použití, dodržovat zásady pro bezpečné uložení a manipulaci se zábavní pyrotechnikou a činit všechna potřebná opatření, k tomu, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku. Poučte své děti, aby v žádném případě nebraly do rukou nevybuchlé petardy a další výrobky, které najdou na ulici.

Josef Houžvic
Oddělení tisku a prevence
P ČR Mělník
8. prosince 2017

vytisknout  e-mailem