Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Preventivní projekty

PLZEŇSKÝ KRAJ - Za spoluúčasti KÚ Plzeňského kraje se policisté zaměří na mladé ženy a začínající řidiče. 

 

     Policisté preventivně informačního oddělení zahájili v celém Plzeňském kraji realizaci preventivních projektů. Za finanční podpory Plzeňského kraje byly policejními preventisty v tomto roce vytvořeny dva projekty zaměřené na mladší generaci. 
 
     První z nich „Bezpečí ženám a dívkám“ je věnován problematice mladých žen ve věku od 15ti let. Hlavním cílem projektu je ovlivnit chování této mladé ženské populace v běžných životních situacích, které by pro ně mohly být nebezpečné a přinést i možné riziko spojené s násilnou, mravnostní, či majetkovou kriminalitou. Dle statistických ukazatelů roku 2011 a 2012 se ženy starší 15ti let ročně stávají obětí násilné trestné činnosti ve více jak 35 procentech případů. Toto procentuální vyčíslení je v podstatě shodné i pro mravnostní kriminalitu. Ženy popsané věkové kategorie dojíždějí do škol, navštěvují ve větší míře kulturní akce a vyhledávají i další společenské vyžití. Mohou se tak stát snadnějším terčem útoku pachatelů. Při besedách, které jsou proto ze strany policistů preventivně informačního oddělení realizovány zejména v posledních ročnících základních škol a na středních školách, jsou dívky poučeny především o možnostech, jak nebezpečným situacím předejít, jak se v případě napadení zachovat, jaké kroky po útoku učinit anebo kam se obrátit o pomoc. Díky spolupráci kolegů z oddělení služební přípravy, kteří se specializují mimo jiné na služební výcvik policistů, mohou v některých případech shlédnou i základní hmaty a chvaty sebeobrany. V prosinci budou tyto besedy probíhat například ve Středním odborném učilišti Domažlice, v devátých třídách některých klatovských základních škol, ale i na dalších místech celého kraje.
 
     Druhý projekt „Řidiči, znáš 6P?“ je určen motoristům s krátkou řidičskou praxí. Pomocí realizovaných besed ve středních školách a učilištích se tímto projektem snažíme eliminovat počet dopravních nehod, ovlivnit přetrvávající nekázeň řidičů a požívání alkoholických nápojů popřípadě užívání návykových látek řidiči. Hlavně je zaměřený na mladé řidiče, kteří s krátkou řidičskou praxí přeceňují své schopnosti. Dopravní statistiky za roky 2010, 2011 a 2012 vypovídají o faktu, že řidiči motorového vozidla ve věku od 15 do 29 let bourali oproti jiným věkovým kategoriím nejčastěji (kolem 30% z celkového počtu dopravních nehod). Začínající motoristé jsou při přednáškách upozorněni zejména na přeceňování svých schopností, na hlavní příčiny dopravních nehod a jejich následky. Jistou váhu by těmto informacím mělo dodat sdělení z úst profesionálů – dopravních policistů, kteří popisují své zážitky a poznatky z dlouholeté praxe na silnicích. V závěru besedy si účastníci vyplní dopravní test, který obsahuje nejenom otázky ohledně pravidel silničního provozu, ale měl by mladé řidiče „vyprovokovat“ i k zamyšlení se nad situacemi, se kterými se na silnici jistě setkají. Například jsou v testu otázky ohledně délky brzdné dráhy na různém povrchu komunikace, nebo viditelnosti chodců za zhoršených klimatických podmínek.
 
     Oba projekty vznikly za finanční podpory Plzeňského kraje. Díky příspěvku Plzeňského kraje ve výši 200 tisíc korun jsou účastníci besed obdarováni osobním minialarmem a jednorázovým testrem na zjištění přítomnosti alkoholu v dechu.
 
     Zatím realizované besedy vyvolaly u studentek a studentů značný zájem a diskuze s policisty na daná témata pak většinou vyplní kromě vyučovacích hodin i přestávky. Další zprávy ohledně obou projektů budeme na našich webových stránkách v průběhu jejich konání aktualizovat a ke zhlédnutí bude připravena i fotogalerie.
 
     Zájemci si mohou besedy sjednat s policejními preventisty jednotlivých územních odborů, či městského ředitelství. Kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete zde: Preventivně informační oddělení
 
por. Bc. Jana Tomková
6.12.2013

vytisknout  e-mailem