Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Preventivní projekt cílí na velmi závadové chování

KRAJ VYSOČINA: ,,HappySlapping" nesmíme přehlížet 

 

Pojem „HappySlapping“ představuje velmi závadové chování zejména dětí a mladistvých. V překladu znamená doslova „uspokojivé fackování“. Jedná se o jakýsi novodobý trend mladé generace spočívající ve fyzickém napadání. Agresor či skupina agresorů si vytipuje oběť, která může být i náhodná a následně ji fyzicky napadne (kopání, fackování). Celé jednání je nahráváno na mobilní telefon a následně zveřejněno na sociální sítě. 

Cílem HappySlappingu je spíše ponížit oběť před veřejností na sociální síti, než jí ve větší míře fyzicky ublížit. Hlavním problémem je rychlé šíření po sociální síti, které vede mnohdy k další viktimizaci oběti. Video se volně šíří v prostředí internetu a je pro pobavení kohokoliv. Tuto násilnou trestnou činnost praktikují jak chlapci, tak i dívky, a to napříč věkovými kategoriemi. 

Policisté oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina proto připravili a v dalším období budou realizovat preventivní projekt „HappySlapping“, na kterém spolupracovali se známým jihlavským influencerem či youtuberem Janem Hankem. „Téma HappySlappingu není sice veřejnosti tak známé, ale funguje na stejných principech šikany a kyberšikany. Je to právě prostor internetu, který v případě happy slappingu násobí důsledek jednání, které z prvopočátku může působit jako sranda, avšak může také končit tragicky pro oběť i pro útočníky. Momentem zveřejnění a šíření videa v prostředí internetu sklízí agresoři vlnu hněvu od veřejnosti, která se může v budoucnosti odrazit i v jejich životě. Proto si myslím, že bychom si měli být vědomi toho, co může taková sranda způsobit,“ popisuje spolupráci Jan Hanko. 

V rámci projektu, který je realizován s využitím finančních prostředků z vnitroresortního programu Ministerstva vnitra ČR pro rok 2022 natočil Jan Hanko preventivně – informační video, které blíže ukazuje samotnou podstatu tohoto rizikového chování přestavující šikanu, kyberšikanu a násilnou trestnou činnost. Cílem projektu je především preventivně zapůsobit na mladou generaci lidí, která mnohdy ani neví, jaké důsledky jsou s tímto jednáním spojeny. 

Video je prezentováno na profilu influencera Jana Hanka na internetovém portále Youtube. „Tímto způsobem chceme oslovit především mladé lidi, u kterých je velice důležité, aby věděli, co takové jednání obsahuje a jaké důsledky z něho plynou. Video by mělo taktéž oslovit samotnou oběť, aby se nebála jednání oznámit,“ upozorňuje kpt. Mgr. Martin Hron, koordinátor prevence kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. 

Stěžejním problémem je šíření videa v prostředí internetu, které má negativní vliv na samotnou oběť. „Jednání může přerůst až ve velmi těžké delikty, kdy ale hlavní důsledek je dopad na psychiku oběti. Toto rizikové chování může vést v nejhorších případech až ke zničení samotné osobnosti oběti. Důležité je celou věc někomu oznámit, vybrat si někoho komu důvěřuji například rodič, kamarád či učitel,“ dodává mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Kromě videa byl také vytvořen informační rollup, který bude součástí besed a přednášek, které budou policisté realizovat. 

Odkaz na preventivní video: https://www.youtube.com/watch?v=4nWNLa9643M

kpt. Mgr. Martin Hron, koordinátor prevence kriminality

18. listopadu 2022

vytisknout  e-mailem