Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Preventivní přednášky na různá témata

HRADECKO – K posluchačům hovořil i policejní vyšetřovatel  

1V průběhu týdne na přelomu měsíce ledna a února roku 2012 (30. 1. – 3. 2.), se nejen v Preventivně informačním centru hradecké policie konalo 7 preventivních přednášek. Preventista hradecké policie hovořil ke středoškolákům, skautům, ale i v podvečerních hodinách k dívkám, které jsou ubytované v jednom z hradeckých domovů mládeže. Při dvou přednáškách k posluchačům hovořil i policejní komisař, vyšetřovatel zabývající se „TOXI“ problematikou.

V pondělí a stejně tak ve středu navštívili Preventivně informační centrum dvě skupiny žáků Odborného učiliště Hradec Králové 17. listopadu. Tito si stejně jako jejich kolegové minulý týden vyslechli důležité informace o bezpečné virtuální komunikaci.
Odpoledne v úterý na hradeckou policii dorazili mladší skauti z hradeckého 1. oddílu Junáka. Tito si v rámci jejich odpolední schůzky vyslechli informace o tom, čemu se věnuje Policie České republiky, jak takového policistu bezpečně poznají. Dále dětem policista sdělil informace o bezpečném chování v případě komunikace s cizími lidmi, nebo v případě nálezu nějakého nebezpečného předmětu. Průběh přednášku byl zpestřován názornou ukázkou předmětů, které můžou být nebezpečné, hranou scénkou oslovení cizím člověkem, nebo ukázkami z policejní videogalerie.
Chvíli po odchodu skautů do centra dorazily středoškolačky, které jsou ubytované v Domově mládeže Hradec Králové ul. Jana Masaryka. Dívkám policista sděloval důležité rady k tomu, jak bezpečně komunikovat skrze sociální sítě, e-mail nebo například chat. Dívky seznámil s několika konkrétními kazuistikami kyberšikany, či kybergroomingu. Během přednášky policista žačky seznámil s projektem“Seznam se bezpečně“. Hovořeno bylo nejen o uvedených rizikových jevech, ale také o sextingu, či o tom, jak si vytvořit bezpečné heslo. V závěru přednášky si děvčata vyslechla informace o tom, jak se zachovat v různých krizových situacích při pohybu na ulici.
Ve středu 1. února 2012 vyrazil hradecký preventista společně s policejním komisařem vyšetřovatelem služby kriminální policie a vyšetřování do Hlušic a Nového Bydžova. Zde v každém z výukových center Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov policisté k žákům hovořili na téma návykových látek. Nejprve policisté společně s žáky ilustračně návykové látky rozdělili podle „tvrdosti“, účinků, či způsobů aplikace. Poté o jednotlivých specialista v krátkosti pohovořil. Dále si studenti vyslechli informace především o tom, jaké negativní dopady s sebou užívání návykových látek přináší. Ať už se jednalo o neblahé účinky na zdraví, nelegálnost držení jakéhokoliv množství, nebo další trestnou činnost spojenou s užíváním drog. Hovořeno bylo rovněž tzv. sběratelských předmětech, které mohou být prodávány v různých „shopech“. Při přednášce byli žáci seznámeni s internetovými stránkami Policie České republiky, kde jim bylo především poukázáno na stránky Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky.
Ve čtvrtek hradeckou policii navštívili žáci prvního ročníku Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu. Tito vyslechli přednášku na téma trestní odpovědnosti. Hovořeno bylo například o věkové hranici trestné odpovědnosti, o nejčastěji páchaných přestupcích, nebo o tom, že v Hradci Králové existují „lokality“ na veřejném prostranství určené vyhláškou, na kterých je zakázáno požívat alkoholické nápoje. Policista žáky seznámil s několika případy trestné činnosti spáchané mladistvými, především pak s průběhem vyšetřování a postihem pachatele.

Fotogalerie ke zhlédnutí zde…

Více informací k bezpečné virtuální komunikaci naleznete zde:

www.seznamsebezpecne.cz

www.e-bezpeci.cz

www.saferinternet.cz

Partner královéhradecké policie ve tvorbě informačních materiálů k rizikům virtuální komunikace je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Čtěte také:
Problematika šikany a kyberšikany – článek o preventivní akci na Jičínsku
Bezpečná cesta do školy - článek o preventivní akci na Jičínsku
Dlouhodobý program prevence - článek o preventivní akci na Jičínsku

nprap. Jan Čížkovský
2. února 2012
foto PČR
 

vytisknout  e-mailem