Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Řidiči, domluvte se!

U všech nehod být nemusíme, chceme být tam, kde jde o životy a zdraví. 

Co znamená právní úprava šetření dopravních nehod pro řidiče.
 
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii České republiky, pokud
1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech zřejmě nepřesahuje 100 000,- Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad),
2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na dopravní značce apod.).1
 
Policii České republiky volejte, pokud
a) není splněna některá z výše uvedených podmínek,
b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na komunikaci.
 
Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1, 2, 3, věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek a potvrdíme Váš sepsaný záznam o dopravní nehodě.
 

Nezapomeňte!

 
Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě2 podle předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka události prokázání totožnosti (předložení občanského průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle (z osvědčení o registraci vozidla apod.). Pro sepsání tohoto záznamu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven.
 
Povinnost sepsat záznam o dopravní nehodě je dána zákonem č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu).
 
Tísňová volání
112 Integrovaný záchranný systém (IZS)
150 Hasičský záchranný sbor České republiky
155 Rychlá zdravotnická služba
156 Obecní policie
158 Policie České republiky
 
_________________________ 
1) Pokud jde o samotná vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná fyzická či právnická osoba (leasingová společnost, zaměstnavatel apod.).
2) Tiskopis záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny.

vytisknout  e-mailem