Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Drogy

Jakákoliv závislost znamená konec svobody!

Zůstat svobodný, znamená být jeden z těch silných, který dokázal říci "NE".

 

Příznaky užívání návykových látek:

 • absence - neomluvené hodiny ve škole nebo jiné absence,
 • drogová kultura - ztotožňování se s drogovou kulturou,
 • drogy a pomůcky - nálezy drog nebo pomůcek k jejich užívání (injekční jehly, stříkačky, speciální dýmky),
 • chování - výrazné změny v chování, agresivita, podrážděnost, nervozita,
 • odchody a útěky z domova - tendence odcházet z domova na delší dobu bez vysvětlení,
 • prospěch - náhlé zhoršení prospěchu a chování ve škole, příp. problémy v kolektivu,
 • zájmy - změna původních zájmů,
 • zevnějšek - zhoršení vzhledu a péče o zevnějšek .

Co dělat, má-li dítě problém s drogami nebo alkoholem!

 • volat lékaře - neváhejte volat lékaře, jestliže je dítě pod vlivem drog a hrozí otrava, lékaře volejte i tehdy, jestliže účinek drog odezněl, ale přetrvávají duševní problémy nebo halucinace,
 • dlouhodobá výchovná strategie - nespoléhejte na zázračná okamžitá řešení,
 • naslouchejte dítěti - vyslechnout dítě ještě neznamená přistupovat na jeho stanovisko,
 • důsledky - jestliže není dítě ochotno ke změně, mělo by nést důsledky.

Čemu se vyhnout!

 • nepopírejte a neskrývejte problém,
 • nezanedbávejte sourozence ani bezpečnost dalších lidí ve společné domácnosti,
 • nefinancujte zneužívání drog a neusnadňujte ho,
 • nedejte se vydírat,
 • nevěřte tvrzení, že má dítě drogy pod kontrolou,
 • nevyhrožujte něčím, co nechcete nebo nemůžete splnit,
 • do nekonečna neustupujte. 
DŮLEŽITÉ INFORMACE

poranění jehlou.png
Poranění o pohozenou jehlu

V posledních letech se stále častěji setkáváme s problémem, kterým jsou poranění o pohozené injekční jehly. Tyto injekční jehly odhazují na veřejných prostranstvích většinou injekční uživatelé drog a tím bezprostředně ohrožují osoby, které se o ně náhodně poraní. O použité injekční jehly se děti obvykle poraní při hře na pískovišti či v parcích.

Opatření, která byste měli udělat při poranění o pohozenou injekční jehlu:

 • bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krvácet; krvácení sníží dávku viru, ranku nemačkejte,
 • po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete desinfekčním roztokem - nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem, tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek, 
 • co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Všeobecná opatření při nálezu pohozené injekční jehly nebo stříkačky:

 • objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku, zásadně se jí nedotýkejte a nález okamžitě oznamte Policii ČR na linku tísňového volání 158 nebo Městské policii na linku tísňového volání 156, jenž zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob,
 • s použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem,
 • použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství.

vytisknout  e-mailem