Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Památka zesnulých

Plzeňské hřbitovy 

Za necelý měsíc proběhne církevní svátek Památka zesnulých nebo-li „dušičky“, který je pevně ukotven v letošních kalendářích na pondělí 2. listopadu 2009. Tento svátek, kdy se projevuje úcta k mrtvým, se na našem území slavil od dob pohanských až po dobu, která právě náboženským svátkům nepřála.

Památka zesnulých znamená pro většinu lidí očištění a úklid náhrobků, přinesení kytic na hroby a rozsvícení svíček. Květiny, smuteční věnce a především plápolající plamínky svíček plní v těchto dnech hřbitovy snad nejvíce za celý rok. Lidé během dušiček vzpomínají na své blízké.
Neměli by však zapomínat, že právě v té době jsou více ohroženi a mohli by se stát oběťmi protiprávního jednání nebo účastníky dopravní nehody.
 Policisté se na základě předchozích zkušeností nejvíce zaměří na zloděje, kteří se snaží využít toho, že lidé vzpomínající na své blízké nejsou ke svému majetku náležitě pozorní. Nejvíce dochází k odcizení vázaných věnců, kytic, ale i svíček. Tomuto jednání mohou lidé zabránit jen stěží, neboť nemohou být u hrobů stále přítomni. Pro zloděje je lákavá především vyšší cena, za kterou si lidé věnce a ostatní věci na hroby kupují a snaží se často ukradené věci opětovně prodat. Pachatelé mohou krást i části  tzv. funerální architektury, jako jsou části hrobů, náhrobků, ozdobné mříže apod. Bohužel tato kriminalita je z velké části latentní, neboť okradení často ani nezjistí, že byli okradeni, nebo to zjistí až s velkým časovým odstupem, kdy možnost dopadení pachatelů je nízká.
Jinak je tomu u věcí, které mají lidé při sobě. Tady je na místě opatrnost. Lidé si musí hlídat své tašky a kabelky, ve kterých mají osobní věci, doklady, platební karty a finanční hotovost. Důležité je, aby se nevzdalovali od svých věcí a neodkládali je ze svého dosahu. Doporučujeme všem a především seniorům, aby si více všímali lidí kolem sebe a pokud možno, aby nenavštěvovali opuštěná místa v době, kdy se již na hřbitovech a v jejich okolí ostatní lidé nepohybují. Nejrizikovější je doba krátce po otevření a krátce před uzavřením hřbitovů. Sníží tak významně pravděpodobnost, že se stanou obětí krádeže, loupeže nebo jiné trestné činnosti. Rizikovější jsou i cesty ve vybraných linkách městské hromadné dopravy, neboť v době církevního svátku se v nich pohybuje větší množství lidí. Nejčastějšími oběťmi jsou opět naši starší spoluobčané. Ostatní lidé by neměli být lhostejní ke svému okolí. Svojí pozorností tak mohou zabránit okradení nebo přepadení jiných.      
Za svůj cíl si zloději vybírají i motorová vozidla zaparkovaná kolem hřbitovů. V tomto případě policisté opakovaně upozorňují, aby si lidé nenechávali ve vozidlech cennosti, tašky, mobilní telefony a jiné věci. Vozidlo po jejich odchodu musí být řádně uzamčené.
Dalším rizikovým faktorem v tomto období vzpomínek je doprava. Na silnice vyjede ve stejnou dobu velké množství motorových vozidel. Lidé, často ve spěchu, objíždějí několik míst v různých částech země, kde jsou umístěny rodinné hroby. Vyšší hustota dopravy, stres a špatné povětrnostní podmínky mohou přispět k dopravním nehodám často i s tragickými následky. Motoristům radíme, aby vyjížděli s motorovými vozidly v dobrém technickém stavu, aby si trasu naplánovali a vhodně časově rozvrhli. Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby dodržovali dopravní předpisy, dbali  zvýšené opatrnosti a byli vůči sobě slušní a ohleduplní.


 Všem přejeme šťastný návrat z „dušiček“. 

                                                                                                                                                                                    por. Mgr. Aleš Zoubek
 
 

Odkazy do noveho okna

Hřbitov cesta

Hřbitov cesta 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem