Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Prevence na Střední škole v Lomnici nad Popelkou

SEMILSKO – Realizujeme preventivní přednášky nejen pro studenty, ale i pro učitele. 

Ve dnech 10. a 11. ledna, na základě žádosti vedení školy, navštívila policistka z oddělení tisku a prevence Libereckého kraje Střední školu v Lomnici nad Popelkou.

Policistka provedla v rámci prevence celkem 4 přednášky studentům prvních ročníků učebních oborů (kuchař číšník, cukrář) a studentům maturitních oborů (cestovní ruch, nutriční asistent). Hlavními tématy přednášek byla odpovědnost mládeže za protiprávní činy, protiprávní jednání v souvislosti s návykovými látkami a problematika kybernetické kriminality.  

1Při přednášce seznámila studenty se základními zásadami zákona č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže a především o výchovných, ochranných a trestních opatřeních, které jim mohou hrozit v případě spáchání trestného činu. Dále byli také studenti seznámeni s některými přestupky proti občanskému soužití a majetku.

Hlavním tématem přednášek bylo protiprávní jednání v souvislosti s návykovými látkami, jak dle trestního zákoníku, tak i dle zákona o přestupcích. Policistka studentům vysvětlila trestné činy jako je například § 283 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami (dále jen OPL), § 284 Přechovávání OPL, § 285 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících OPL a § 287 Šíření toxikomanie, ale i přestupky ze zák. 167/1998 Sb. o návykových látkách - neoprávněné přechovávání a pěstování OPL. 

Dále studenty informovala o tom, že Policie ČR průběžně provádí u mládeže kontroly, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Každá osoba mladší 18 let, u které je důvodné podezření, že by mohla být ovlivněna návykovou látkou je, dle zákona č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, povinna se na výzvu policisty podrobit orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření, neboť pokud se odmítne podrobit, dopustí se tím přestupku, za který lze uložit pokutu. Pokud policista při kontrole zjistí, že je mladistvý nebo dítě pod vlivem návykové látky, tak se obratem vyrozumí rodič nebo zákonný zástupce a příslušný odbor sociální péče o dítě. 

Na závěr policistka studenty upozornila na aktuální trendy v kybernetické kriminalitě. Především jim připomenula zásady bezpečného pohybu v online prostředí.

Preventistka realizovala i přednášku pro učitele, při které informovala přítomné o látkách, které mohou být zneužívány dětmi do 18 let věku (nikotinové sáčky, cukrovinky s obsahem nikotinu, e-cigarety, Kratom, HHC a THC-P apod.). Učitelé byli také seznámeni s možnými zdravotními problémy, které se mohou u dětí projevit po požití těchto látek.


12. 1. 2023
nprap. Martina Frýdová
preventistka KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem