Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Prevence

12.11.2010

Zveřejnil: PhDr. Petr Novák | Poslední úprava: 12.11.2010

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.) (2010). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.
     Nová kniha „Primární prevence rizikového chování ve školství“  představuje základní koncepty primární prevence uplatňované v České republice. Na jejím vzniku, který trval téměř čtyři roky, se podílelo v autorském týmu přes 20 předních českých odborníků z oblasti primární prevence. Tato monografie je současně metodickou publikací MŠMT ČR a Centra adiktologie  PK 1. LF UK a VFN v Praze. Jedná se o zcela zásadní dílo, které představuje základní témata a pojmy primární prevence v jednotné a strukturované podobě. Seznamuje čtenáře s metodami a výsledky hodnocení efektivity primární prevence a ukazuje tyto efektivní postupy na modelových situacích.
     Pořadí kapitol v knize drží logickou linii základní učebnice pro oblast rizikového chování ve školství. Od historie je výklad veden k základním pojmům, definicím a postupně rozpracovává témata do větší hloubky a šíře. Hlavní těžiště celé publikace tvoří školní prevence rizikového chování. Škola je v tomto smyslu v centru pozornosti pro všechny oblasti prevence, tedy samozřejmě pro prevenci kriminality, užívání návykových látek, šikany, zdravotnickou prevenci a předcházení výskytu rizikového chování a nežádoucích jevů obecně. Specifickou část této monografie tvoří závěrečná kapitola o školní socializaci a disciplinaci od profesora Štecha, která se snaží rozkrýt kořeny probíhající krize školství a narušení tradiční funkce a úlohy školy ve společnosti. Poukazuje též na distorzi základních norem a ohrožení školy jako významného spolutvůrce a zprostředkovatele hodnot naší kultury. Publikace tvoří komplexní epistemologický a metodologický celek, který vyváženě sjednocuje teoretická a praktická východiska přímé práce s cílovou skupinou. Kniha je též doplněna řadou praktických příloh týkajících se legislativního rámce, finančních zdrojů, mezioborové spolupráce či zdrojových pramenů a literatury pro oblast primární prevence.
     Monografie je určena učitelům, pracovníkům v oblasti primární prevence, ale také rodičům a širší veřejnosti, která je jakýmkoli způsobem zainteresována na primární prevenci ve školním prostředí.
Z recenze prof. MUDr. Hany Papežové, CSc.:
„Publikace přináší koncepčně jasný, ucelený a kritický pohled na problematiku primární prevence a její vývoj u nás, zasazený i do kontextu mezinárodního. Je rozhodně přínosem pro všechny, kteří se chtějí věnovat kvalitní profesionálně koncipované prevenci. Jsou v ní názorně a kriticky zároveň popsány minulé a probíhající projekty, z kterých je zřejmé, jak snaha všechny aktivity sjednotit je záslužná a obtížná.“
Publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a stáním rozpočtem České republiky.

Publikace ve formátu pdf je ke stažení zde: „Primární prevence rizikového chování ve školství“

vytisknout  e-mailem