Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Prevence

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k problematice „dvojího trestání“ žáků ve školách za držení drog (zásada ne bis in idem)

V souvislosti s problematikou, kterou v poslední době řeší školští metodici prevence, zpracoval odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra následující stanovisko. Jedná se o otázku, zda dochází k porušování zásady „ne bis in idem“ v případech, kdy je v souladu se školním řádem potrestán žák, kterému byla předtím uložena sankce za přestupek, konkrétně podle § 30 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, případně trest za drogový trestný čin.
V praxi jde o případy, kdy je žák ve škole „chycen“ s drogou, kterou drží pro vlastní potřebu, nebo případy spojené s nabízením či prodejem drog ostatním spolužákům. Škola je povinna v těchto situacích vyrozumět místně příslušný útvar Policie České republiky, který věc převezme a v rámci součinnosti ji buď postoupí jako přestupek na obecní úřad, kde přestupková komise věc rozhodne a žákovi uloží sankci, nebo zahájí úkony v rámci trestního řízení. Vedle toho škola také rozhodne o vyloučení žáka ze školy, protože tím, že do školy přinesl drogy, porušil školní řád (rozhoduje se ve správním řízení podle správního řádu). Paralelně tedy proběhla dvě správní rozhodnutí.

Stanovisko je v plném znění k dispozici zde

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke sdělení odboru bezpečnostní politiky MV je zde

vytisknout  e-mailem