Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Prevence

Doporučení pro řešení návykových látek ve školách

Orientační testování žáků základních a středních škol na přítomnost návykové látky v organismu
 
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřácký zákon), naznala právní úprava testování dětí (osob do 18 let věku), od 31.5.2017 celou řadu změn, oproti do té doby zaběhlé praxi a původní právní úpravě související se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně zdraví před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (tabákový zákon). V ust. § 20 odst. 1 písm. d) zák. č. 65/2017 Sb., je taxativně stanoveno, že osoba mladší 18 let, u níž je důvodné podezření, že požila alkoholický nápoj nebo jí byl podán nebo prodán nebo umožněna jeho konzumace nebo užila jinou návykovou látku či jí bylo umožněna konzumace této  návykové látky, je povinna se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření na přítomnost návykové látky. V souladu s ust. § 21 odst. 1 tohoto zákona je oprávněn osobu mladší 18 let vyzvat, aby se podrobila orientačnímu nebo odbornému lékařskému vyšetření, výhradně příslušník Policie ČR nebo strážník obecní policie, jiná osoba (dříve jí byl  např. pověřený pracovník školy nebo školského zařízení) není oprávněna výzvu učinit ani samotné testování  provést (zde  se jedná jen o orientační, nikoli odborné lékařské vyšetření - to je může provést jen poskytovatel zdravotních služeb dle § 22 odst. 2 tohoto zákona).  Platí jen striktní zákonná úprava, tj. testování osoby mladší 18 let nemůže provést nikdo jiný, než osoba uvedená v zákoně. Tímto není dotčena možnost, v případě, že se může jednat o život či zdraví ohrožující stav dítěte, přivolat lékaře rychlé záchranné služby.

Vybraná ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek související se školskými zařízeními nebo osobami mladšími 18 let

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k problematice „dvojího trestání“ žáků ve školách za držení drog (zásada ne bis in idem) 

vytisknout  e-mailem