Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Prevence

Oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje systematicky zastřešuje veškeré preventivní aktivity na jednotlivých územních odborech a Městském ředitelství policie Ostrava. 

Oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje systematicky zastřešuje veškeré preventivní aktivity na územních odborech a Městském ředitelství policie Ostrava.

Na těchto stránkách naleznete ucelené informace o preventivních aktivitách a projektech oddělení tisku a prevence s nabídkou besed a přednášek pro každou cílovou skupinu, včetně témat a časové dotace.

Projekty Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje:

"Poradce - policejní rádce pro bezpečný život" - soubor edukačních videí dostupných na kanálu YouToube, zaměřených na prevenci nejrůznějších rizikových situací, se kterými se můžeme setkat v běžném životě. 

"Majáček - policejní rádce nejmenších" - metodická pomůcka - ilustrovaný školní sešit, který je určen dětem prvního stupně. Na sešitech jsou vyobrazeny rizikové situace, se kterými se mohou děti setkat  doma nebo ve škole.

"Policejní antistresové omalovánky" - publikace obsahující unikátní kresby s policejní tématikou, ale také informace k jednotlivým projektům Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, stejně tak kontaktní údaje na jednotlivé skupiny tisku a prevence.

"Černá kronika aneb ze soudních síní" - kniha Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje určená seniorům. Obsahuje 12 příběhů zachycujících nejčastěji páchanou trestnou činnost na seniorech a také poučení, jak se zachovat v krizových situacích, popřípadě jak se jim vyhnout. 

"Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou" -  didaktická hra Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje seznamující děti se zásadami bezpečného chování. Hra je určena dětem prvního stupně základních škol. Je založena na principu otázek a odpovědí v krizových situacích, kterým děti mohou čelit. 

"Na policejní služebně" -  hra Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Jedná se o takzvanou vylamovačku, která je určena dětem od 3 let věku. Měla by je seznámit se zásadami bezpečného chování a současně jim, ale také dospělým, přiblížit každodenní službu policistů. 

"Nebuďte neviditelní" - informační kampaň Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, jejímž cílem je upozornit na důležitost používání reflexních prvků, a to nejen mimo obec. 

Celorepublikové každoročně probíhající preventivní akce:

„Tvoje cesta onlinem“ – preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své potencionální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají.

„Tvoje cesta načisto“ – projekt na poli primární protidrogové prevence, který je veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proložené soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policisty k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícího se k problematice návykových látek.

„Tvoje cesta v dopravě“ – Soubor preventivních opatření zaměřených na prevenci v silničním provozu. Základem je spolupráce s neziskovou organizací Bezpečně na silnicích o.p.s. (Tým silniční bezpečnosti) na projektu "Markétina dopravní výchova" a projekt policie "Zeba se za tebe nerozhlédne".

„Zebra se za Tebe nerozhlédne!“– dopravně preventivní akce zaměřená na bezpečnost chodců v silničním provozu. Akce je zaměřená na pozitivní ovlivňování chodců a na odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce. Více informací o podzimním kole této akce v nové podobě naleznete v odkazu: https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-904108.aspx

„Řídím, piju nealko pivo“– dopravně preventivní akce ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven a oddělením BESIP Ministerstva dopravy. Cílem této akce je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rizika dopravních nehod zapříčiněných osobami pod vlivem alkoholu. Na stanovištích jsou řidiči po provedení silniční kontroly odměňování za nepožití alkoholu nealkoholickým pivem a alkotestem. Více informací o jarním kole této akce naleznete v tomto odkazu: http://www.policie.cz/clanek/bezpecnost-na-silnicich-o-velikonocich.aspx.

„Evropský den proti vloupání“ – Celoevropský projekt upozorňující na důležitost zabezpečení obydlí probíhající na počátku letních měsíců, spočívající v osvětové činnosti v podobě preventivních akcí, přednášek nebo kontrol rekreačních oblastí.

„Bezpečně u vody“ – projekt oslovující veřejnost s radami co dělat pro zvýšení bezpečnosti související s vodními sporty a rekreačními aktivitami u vodních ploch týkající se koupajích se dětí, bezpečnosti osádek plavidel a dodržování pravidel všech účastníků v plavebním provozu, bezpečnosti plavců, problematikou skoků do neznámé vody a v neposlední řadě také zabezpečení osobního majetku či vozidel zaparkovanýhch u vodních ploch.

„AUTOMATICKY - helma na kolo v každém věku“ – kampaň upozorňující na riziko jízdy cyklistů bez přilby. Cyklisté jsou jedni z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu a pád z jízdního kola nebo střet s automobilem může mít fatální následky. Policisté proto upozorňují cyklisty, aby nebrali svou bezpečnost na lehkou váhu a přilbu používali.

„Kolama dolů - učme se přežít“ – preventivní projekt pro motocyklisty, v jehož rámci probíhá společná jízda motorkářů ze strany široké veřejnosti za doprovodu policejních motocyklů, zakončená na polygonu, kde následně probíhají bezplatné ukázky výcviku jízdy.

„Pomněnkový den“ – Pohřešování dítěte je vždy velmi vážnou událostí, při které se aktivuje maximální počet sil a prostředků nejen Policie České republiky, ale i dalších složek IZS a v poslední době i přibývajících dobrovolnických organizací. Policisté si každoročně 25. května připomínají Mezinárodní den pohřešovaných dětí a snaží se rozšířit povědomí o tomto tématu mezi veřejnost. Spolupráce se zpěvákem Markem Ztraceným se promítla do projektu "ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden", který ukazuje nejen náctiletým, že útěk není řešením problému a než si nechat od někoho bezdůvodně ubližovat, je lepší se svěřit a požádat o radu, jak s problémem naložit.

„(Ne)jsme (bez)mocní“ – akce, kterou si policisté společně s Probační a mediační službou a dalšími subjekty zainteresovanými v problematice obětí trestných činů připomínají Evropský den obětí trestných činů, který každoročně spadá na 22. únor. V tento den ve 12 hodin společně projevují minutou ticha úctu k obětem trestných činů a upozorní na tento okamžik zapnutými majáky policejních vozů, mající symbolizovat, že pomoc oběti prostřednictvím policejní hlídky je již na blízku.

                                                                                                                email: krpt.prevence@pcr.cz
KŘP Moravskoslezského kraje, oddělení prevence, ul. Špálova 820/3, Ostrava

                             

vytisknout  e-mailem