Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Preventivní přednášky na různá témata

HRADECKO – Prevence kriminality, dopravních nehod...  

V průběhu čtyř dnů od úterý (20. 3. 2012) do pátku shodného týdne hradecký preventista zrealizoval 9 preventivních přednášek, při kterých mu naslouchalo celkem 229 posluchačů. Hovořeno bylo na témata trestné činnosti páchané mladistvými, o trestné činnosti ohrožující seniory, o Policii České republiky, rizicích virtuální komunikace, šikaně, s předškoláky a mladými školáky o bezpečném chování, nejen v silničním provozu.

V úterý 20. března 2012 dopoledne policista z Preventivně informační skupiny Hradec Králové zavítal do Nového Bydžova, kde se v místním Gymnáziu setkal s žáky dvou tříd nižšího gymnázia a při druhé přednášce s žáky dvou tříd vyššího gymnázia. Celkem tedy policista hovořil k 75 žákům. Ti si vyslechli informace o tom, jak se mají chovat v různých krizových situacích. Strážce zákona hovořil například o sebeobraně dívek, o tom jak beztrestně vyřešit provokace“k boji“, které mohou směřovat k dospívajícím chlapcům. Dále bylo hovořeno na téma chování při dopravní nehodě, o tom, jak používat tísňové volání, nebo bylo hovořeno o trestném činu pohlavní zneužití či výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií. V průběhu přednášky policista zodpověděl několik zajímavých dotazů.

Téhož dne odpoledne policista společně s krajským koordinátorem oddělení BESIP navštívil Lhotu pod Libčany, kde se společně setkali s místními seniory. K těm policista hovořil na téma prevence trestné činnosti, která je může ohrozit. Vyslechli informace o tom, jak se vyhnout možnému okradení, či přepadení, jak minimalizovat vzniklé škody. Dále bylo hovořeno o tom, jak se zachovat při návštěvě cizího člověka, který bude například nabízet k prodeji rozličné zboží, či žádat o umožnění zapsání vzkazu sousedce, nebo snad o doušek vody. V druhé části policista společně s koordinátorem BESIP přítomným sdělil důležité rady, jak se nestát obětí „největšího zločince v ČR“ a to silničního provozu. Hovořeno bylo především o rizicích ohrožujících chodce a cyklisty. V průběhu přednášky přítomní zhlédli výběr z krátkých filmů preventivního cyklu /NE/bezpečný věk a Senioři v dopravě. Na závěr setkání posluchači obdrželi informační materiály od  Policie ČR a oddělení BESIP a dále reflexní materiály oddělení BESIP.

Ve středu dopoledne na hradeckou policii dorazili žáci z Mateřské školy Všestary. Na 30 malých předškoláků zaplniloPreventivně informační centrum. V něm se od policisty dozvěděli základní informace o činnosti Policie ČR a o tom, jak poznají policistu. Dále vyslechli důležité informace o tom, jak se bezpečně chovat při pohybu na hřišti, ale při procházkách se svými rodiči v okolí vozovek. Na závěr přednášky policista dětem předal reflexní vesty oddělení BESIP, které budou nosit při školních procházkách. Vestičky jsou do mateřských škol distribuovány v rámci kampaně Ministerstva dopravy České republiky s názvem „Jsme vidět!“. Po přednášce, ve které zhlédli i několik ukázek z policejní videogalerie si žáci prohlédli prostory obvodního oddělení. Potom co děti opustily centrum a mířily na prohlídku obvodního oddělení, si prohlédly i služební vozidlo.

Ve středu hodinu a půl po poledni a stejně tak i ve čtvrtek do centra zavítaly studentky druhých ročníků Floristické střední školy Hradec Králové Rusek. Těmto policista sdělil důležité informace o trestní odpovědnosti, ale především o chování v krizových situacích a o trestné činnosti mládeže. Hovořeno bylo například o sebeobraně – nutné obraně, riziku při virtuální komunikaci, či trestném činu pohlavní zneužití. V rámci přednášky byly dívky seznámeny s projektem„Seznam se bezpečně!“ v rámci kterého byl v současné době zveřejněn i druhý preventivní film. Jedná se o film určený dětem, jejich rodičům a pedagogům o nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.

Ve čtvrtek hned v ranních hodinách na hradeckou policii dorazili žáci – respektive žákyně Obchodní akademie, Střední odborné školy a jazykové školy s právem na státní jazykové zkoušky Hradec Králové pracoviště Stěžery. K těmto policista hovořil na téma možných nebezpečí, která na ně mohou číhat za monitorem počítače. Hovořeno bylo především o riziku kyberšikany a kybergroomingu. Dále přišla řeč i na téma šikany, či trestní odpovědnosti.

V pátek do Preventivně informačního centra dorazili žáci celé Základní školy Librantice. Jednalo se o žáky prvního stupně. Holky a kluci od první do páté třídy si vyslechli informace o bezpečném chování a o tom, jaké škody může napáchat chování označované jako šikana. Hovořeno bylo především o tom, jak se tomuto negativnímu jevu společnosti bránit, jak se chovat, když se stanu buď obětí, nebo svědkem šikany. Hovořeno bylo rovněž o bezpečnosti v silničním provozu.

V pátek po obědě do centra dorazili druháci z Odborného učiliště Hradec Králové 17. listopadu. Dnes byla na programu první ze série přednášek určená právě druhákům. Série se bude skládat ze čtyř témat a to pro 4 skupiny žáků. Učni tedy při celkem 16 přednáškách vyslechnou informace o Policii České republiky, šikaně, trestní odpovědnosti, trestné činnosti mládeže, riziku při virtuální komunikaci a o rizikových jevech spojených s užíváním návykových látek.
Dnes tedy žáci vyslechli informace o Policii ČR, kdy bylo například hovořeno o oprávněních policistů, prokazování příslušnosti, útvarech a o tísňovém volání. Žáci byli v průběhu seznámeni s internetovými stránkami Policie ČR. Druhá část přednášky byla zaměřena na téma šikany. Hovořeno bylo o trestné činnosti spojené s tímto negativním jevem, postupu jak se zachovat stanu-li se obětí, nebo budu svědkem a o postupu policistů, při oznámení protiprávního jednání, které „bylo spácháno právě při šikaně“.

Fotogalerie ke zhlédnutí zde…

Více preventivních informací na úseky silničního provozu nejdete na www.ibesip.cz

Preventivní informace o trestné činnosti ohrožující seniory naleznete zde…

Více informací k bezpečné virtuální komunikaci naleznete zde:

www.seznamsebezpecne.cz
www.e-bezpeci.cz
www.saferinternet.cz

Partner královéhradecké policie ve tvorbě informačních materiálů k rizikům virtuální komunikace je Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Čtěte také:
Preventivní rady a doporučení – článek z preventivní akce na Jičínsku
Beseda v Pilníkově - článek z preventivní akce na Trutnovsku
Policisté pro děti přivezli reflexní vestičky - článek z preventivní akce na Jičínsku


nprap. Jan Čížkovský
29. března 2012
foto PČR

 

 

 

vytisknout  e-mailem