Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Převažuje hospodářská trestná činnost

KRAJ YSOČINA: Případů kybernetické kriminality přibývá 

V loňském roce v Kraji Vysočina výrazně vzrostl počet případů označovaných jako kybernetická kriminalita. Loni jsme vyšetřovali 259 trestných činů různého charakteru, které spojuje skutečnost, že je pachatelé spáchali v kybernetickém prostředí. Ve srovnání s rokem 2016 jde o nárůst o 65 případů, což vyjádřeno procenty představuje nárůst o 33,51 procenta.

Druhy trestné činnosti v oblasti kybernetické kriminality dokumentované na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina

2016

2017

násilná trestná činnost

9

21

mravnost

16

29

majetková trestná činnost

55

59

ostatní a zbývající trestná činnost

16

28

hospodářská trestná činnost

98

122

celkem

194

259

Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová společensky škodlivá jednání a kybernetické (informační) kriminalitě je proto věnována stále větší pozornost. Pojem kybernetická kriminalita je odvozován od pojmu kybernetický prostor. Kybernetická kriminalita, dříve synonymem označovaná informační kriminalita, je definována v Policii České republiky jako trestná činnost, která je páchána v prostředí informačních a komunikačních technologií, včetně počítačových sítí, kdy předmětem útoku je samotná oblast informačních a komunikačních technologií, nebo kdy je páchána trestná činnost za výrazného využití informačních a komunikačních technologií, jakožto významného prostředku k jejímu páchání.  

„Problematika informační kriminality je specifická především přesahem přes různé druhy trestné činnosti. Lze říci, že nadále výrazně převažuje majetková trestná činnost, kde i většina přestupků je pouze dílčím útokem pokračující trestného činu,“ uvedl k této problematice mjr. Mgr. Martin Vaněček, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že tato trestná činnost vedle přesahu liniového zahrnuje i různou závažnost. U nejzávažnějších deliktů dosahují škody řádů milionů korun. Jedná se především o trestné činy podvodů při obchodování se zahraničím. V současné době je výrazná problematika využívání kryptolockeru pro páchání trestného činu vydírání. Specifika lze vysledovat také v oblasti pachatelů a poškozených, kde jsou silně zastoupeny kategorie nezletilí, mladiství a mladší dospělí.

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 459 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 527 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 8,80 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 342 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,22 procenta.  V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 415 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Těmto výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2013, kdy jsme vyšetřovali 8 761 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 37,7 procenta.

Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice vliv několik faktorů. Patří mezi ně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti a poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté, jsou v současné době stále ve výkonu trestu.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvči

31. leden 2018

vytisknout  e-mailem