Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Překročení rychlosti vozidlem vybaveným tachografem

Žadatel požádal o zodpovězení následujících otázek: „Je možné pokutovat řidiče vozidla vybaveného tachografem za překročenou rychlost, pokud je jako důkazní materiál použitý pouze výpis z tachografu tz. „kolečko“ neboli „kotouč“? Pokud ano, jaká je tolerance tachografu, který předpis toto upravuje a jaké složky policie jsou k tomu oprávněny? Je toto možné i zpětně (např. policista zastaví vozidlo, které v danou chvíli nepřekročilo povolenou rychlost, ale na výpisu z tachografu je překročená maximální povolená rychlost vozidla před několika hodinami) bez nutnosti dokazování, že rychlost byla překročená na pozemních komunikacích a ne např. v soukromém areálu?“ 

Každý policista může zjišťovat porušení rychlosti pomoci záznamového listu „tachografického kotoučku“ a pokud zjistí porušení spočívající v překročení dovolené (případně povolené) rychlosti je povinen věc vyřídit. Pokud jsou splněny podmínky pro projednání věci v blokovém řízení ve smyslu ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v ostatních případech věc oznámí věcně příslušnému správnímu orgánu.
 
Odchylka nepřesnosti měření pro tachograf je stanovena v přímo použitelném předpise Evropského společenství, konkrétně v nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 - příloha č. 1, část III. písmeno f) - nejvyšší přípustné odchylky (vizuální a zapisovací přístroje), bodu 3 písmeno b), kde je stanovena odchylka rychlosti ± 6 km.h-1 od skutečné rychlosti.


25. 5. 2010

vytisknout  e-mailem