Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled o činnosti dopravní policie za rok 2008

V roce 2008 bylo policisty dopravní služby zjištěno celkem 459 919 (-14 713 oproti roku 2007) přestupků řidičů motorových vozidel a 10 949 (+220) dopravních přestupků ostatních účastníků silničního provozu. Na místě bylo příslušníky služby dopravní policie vyřízeno 400 070 přestupků, za které byly v blokovém řízení uloženy pokuty v celkové výši 335 463 220,- Kč (+31 691 200,- Kč), 70 798 přestupků bylo oznámeno správním orgánům.  

 

U řidičů motorových vozidel tvoří největší skupinu, obdobně jako v minulém roce, přestupky spočívající v překročení stanovené rychlosti jízdy v počtu 180 421 tj. 39,23 % z celkového počtu zjištěných přestupků. Na druhém místě jsou tzv. ostatní přestupky v počtu 104 991 tj. 22,8 % a na třetím místě jsou přestupky spočívající v použití motorového vozidla nesplňující technické podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v počtu 62 310 tj. 13,5 %.

Mimo výše uvedených přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo v roce 2008 u řidičů motorových vozidel zjištěno požití alkoholických nápojů ve 14 784 případech (+ 7 389) a požití návykových látek ve 775 (+577) případech. Rovněž bylo zjištěno celkem 19 012 (+15 003) řidičů motorových vozidel, kterými nebyl předložen doklad o uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Příslušníky bylo na místě vyřízeno 15 192 případů, za které byly v blokovém řízení uloženy pokuty v celkové výši 477 100,- Kč. Zbývající počet přestupků byl oznámen příslušným úřadům.

Dále bylo zjištěno 3 469 přestupků spočívajících v porušení obecného ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Na místě bylo policisty vyřešeno 310 přestupků za něž byly uloženy pokuty v celkové výši 228 300,- Kč.

V souladu s ustanovením § 118b zákona č. 361/2000 Sb., bylo při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu zadrženo celkem 8 880 ŘP, v důsledku požití alkoholických nápojů 8 179 (+2 643) ŘP, v důsledku požití návykových látek 297 (+189) ŘP a 404 (+197) ŘP z jiných důvodů.

V roce 2008 bylo rovněž v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ve znění Směrnice 2003/26/ES provedeno 34 401 (+10 219) kontrol užitkových vozidel.

Příslušníky služby dopravní policie bylo rovněž zadrženo 6 126 (+ 2 020) pachatelů tr. činů, 600 (+188) hledaných osob a zjištěno 405 (+ 153) odcizených motorových vozidel.

Dopravních nehod bylo v roce 2008 šetřeno celkem 161 127.

V blokovém řízení bylo řidičům motorových vozidel dále uloženo 38 991 (-8 774) pokut v celkové výši 41 696 800,- Kč, jiným účastníkům silničního provozu 252 (- 2) pokut v celkové výši 245 500,- Kč.

V souvislosti s projednanými přestupky a dopravními nehodami na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo příslušníky služby dopravní policie odvedeno do státního rozpočtu celkem 378 110 920,- Kč (+ 23,3 mil. Kč).

vytisknout  e-mailem