Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled dopravních nehod

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel žádal: „všechna anonymizovaná digitální data z databáze nehod včetně číselníků za celou ČR za kalendářní rok 2018 a to v tabelárním (např. Excel, CSV) nebo databázovém formátu (např. Access, SQL věty). Z databáze budou poskytnuty zejména databázové tabulky "nehody", "vozidla", "následky", "chodci". Z údajů bude možno o každé nehodě (skrze číselníky nehod) určit popis situace a příčin, viníka, geografické souřadnice. Z nehod budou navíc patrni nejen jejich viníci ale i ostatní účastníci nehody podle druhu dopravního prostředku (např. motorové vozidlo, jízdní kolo, chodec) a jejich následků z nehody (např. škody na zdraví, hmotné škody) dále rok narození a pohlaví u osob "řidiče vozidla", "následků" a "chodců". Předpokládaná zjednodušená podoba SQL dotazů včetně návrhu funkcí anonymizace:

dotaz q1 select n.p1,e,d,p2a,p2b,p5a,p6,p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13a,p13b,p13c,p14,p15,p16,p17,p18,p19,p20,p21,p22,p23,p24,p27,p28,p34,p35,p36,p37,p38,p39 from nehody n,gps g where    n.p1=g.p1 order by 1

dotaz q2 select
p1,id_vozidla,p44,p49,p50a,p50b,p51,p52,p53,SUBSTRING_rok(p54,0,2),SUBSTRING_pohlavi(p54,2,1),p57,p58 from vozidla order by 1,2

dotaz q3 select
p1,id_vozidla,p59a,p59b,p59c,p59d,p59g from nasledky order by 1,2

dotaz q4 select
p1,p29,p30,p31,p32,p33c,p33d,p33g from chodci order by 1 === Formát === 2.“

Policie České republiky poskytla žadateli požadované údaje a ohledně příslušného statistického číselníku odkázala žadatele na informaci zveřejněnou na webu Policie České republiky v rubrice Informační servis – Statistiky – Statistiky dopravní nehodovosti (https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx) ve složce Popis položek formuláře.   

PhDr. Jiří Vokuš, 1. března 2019

vytisknout  e-mailem