Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Představení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

  • Vážení spoluobčané
  • Vedení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Vážení spoluobčané

    
          Středočeský kraj patří počtem obcí i obyvatel mezi největší kraje České republiky. Jeho rozloha (11 015 km²) zabírá téměř 14 % území ČR. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu. K 31.12.2010 měl Středočeský kraj 1 264 978 obyvatel. Nejlidnatějším okresem Středočeského kraje je okres Kladno, ve kterém se počet obyvatel již blíží 160 000. Naopak populačně nejmenším je okres Rakovník s cca 55 000 obyvateli. Hustota zalidnění je 115 obyvatel na km², přičemž nejvyšší je v okresech Kladno, Praha-východ, Praha-západ a Mělník, kde dosáhla hodnoty přes 130 obyvatel na km². Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně-ekonomické vazby na Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Naopak nejnižší hustota zalidnění je v okresech Rakovník, Benešov a Příbram, kde hustota zalidnění nepřesahuje 70 obyvatel na km². Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v České republice. Přes území kraje vedou do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě. Své zastoupení v kraji má i vodní doprava. Jedinou vodní cestu v ČR pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu představuje v současné době Labsko-vltavská vodní cesta, přibližně ¾ její délky procházejí územím kraje. Výše zmíněná charakteristika území je důležitým faktorem ovlivňujícím protiprávní činnost a zatíženost policistů.
         
          Středočeská policie vznikla v roce 1990 oddělením od Policie ČR správy hlavního města Prahy. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (dále jen „Středočeská policie“) je od 1. ledna 2009 organizační složkou státu a účetní jednotkou. V čele krajského ředitelství je krajský ředitel, který je také vedoucím organizační složky státu. Územní obvod Středočeské policie je shodný s územním obvodem vyššího územního samosprávného celku - Středočeského kraje. Obsah činnosti Středočeské policie je dán zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2009. Středočeská policie je členěna na 13 územních obvodů, jejichž území (mimo územní odbor Praha venkov-jih, Praha venkov-západ, Praha venkov-východ) jsou shodná s bývalými okresy. Základními útvary Středočeské policie jsou obvodní oddělení pořádkové policie, dálniční oddělení, poříční oddělení a oddělení železniční policie. Uniformovaní policisté na těchto útvarech konají hlídkovou službu při ochraně veřejného pořádku, spolupracují s místní samosprávou, přijímají oznámení od veřejnosti a provádějí šetření k přestupkům a trestným činům spáchaných v místě jejich působnosti. Zjištěné přestupky zpravidla oznamují úřadům městských částí nebo jiným správním orgánům. Při objasňování trestné činnosti spolupracují se službou kriminální policie a vyšetřování a státním zastupitelstvím.
          Posláním Středočeské policie je zajistit kvalitní a efektivní službu veřejnosti. Pro naplnění poslání a vize „Středočeská policie – opora pro bezpečnost každého“ byl do systému managementu  implementován nástroj pro neustálé rozvíjení a zlepšování organizace, a to model Excelence EFQM. Důkazem implementace managementu kvality je ocenění v rámci Národní ceny kvality České republiky v kategorii Veřejný sektor, které je udělováno Sdružením pro oceňování kvality. V roce 2007 Středočeská policie získala Ocenění zlepšení výkonnosti organizace, hodnocení podle modelu Excellence EFQM  a v roce 2009 ocenění „Úspěšná organizace“.
          Spokojenost zákazníka (občana Středočeského kraje) je pro management Středočeské policie důležitým ukazatelem, proto je míra spokojenosti každoročně zjišťována pomocí sociologického průzkumu veřejného mínění.
           V roce 2010 Středočeská policie realizovala za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského kraje a některých obcí projekt  „ Dejte srdci šanci - Středočeská šance“, jehož výsledkem je vytvoření 25 „bezpečných míst“. Vozidla dálničních oddělení a vybrané základní útvary jsou vybaveny automatizovanými externími defibrilátory (AED) jako základní pomůckou první pomoci. Vyškolení policisté mohou v případě potřeby poskytnout laickou první pomoc při postižení člověka srdeční příhodou nebo jakoukoliv jinou příhodou se selháním některé životní funkce (vědomí, dýchání, oběh) ještě před příjezdem záchranné služby.

Vedení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

 kučera.jpg  
Ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
 
brig. gen. JUDr. Václav KUČERA, MBA
telefon: 974 861 229
 silueta 2.jpg  
náměstek ředitele krajského ředitelství pro SKPV
plk. Ing. Jan KREJČÍ, MBA

 
telefon: 974 861 229                         
                                           

náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu

plk. Ing. Bc. Jan Tulach

telefon: 974 861 233

                                
 silueta 2.jpg  
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Ing. Petr DOSTÁL

telefon: 974 861 229
 silueta 2.jpg
vedoucí odboru personálního krajského ředitelství
Mgr. Bc. Pavla KÁBRTOVÁ

telefon: 974 861 400
 talacko.jpg  
ředitel kanceláře ředitele krajského ředitelství

plk. JUDr. Pavel TALACKO

telefon: 974 861 229

vytisknout  e-mailem