Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pražští policisté varují!

Nový projekt sekundární prevence zaměřený na bezpečnost dětí a mládeže. 

 

Děti a senioři patří k nejvíce ohroženým skupinám naší společnosti. Policisté se při své preventivní činnosti zaměřují nejvíce právě na tyto cílové skupiny. Během loňského roku se v Praze policistům podařilo pro děti a seniory realizovat přes 1500 přednášek a besed a více než 200 preventivních akcí.
 
Zmíněná preventivní činnost vychází z faktu, že zhruba jedna čtvrtina veškeré kriminality registrované v celé republice je spáchána právě na území Prahy. Také kriminalita páchaná na dětech a seniorech v Praze převyšuje republikový průměr. V rámci nového projektu s příznačným názvem „Pražští policisté varují!“ chtějí policisté udržet a ještě zvýšit informovanost dětí v mateřských, základních a středních školách o zásadách bezpečného chování při kontaktu s cizími lidmi v reálném životě i ve virtuálním prostředí internetu.
 
Při preventivních přednáškách vycházejí policisté z bezpečností situace v dané lokalitě. Důležitost dodržování zásad bezpečného chování dokreslují prezentováním skutečných případů, které policie v minulých letech vyšetřovala. Na těchto případech si děti následně mohou sami ověřit, že právě nedodržení zásad bezpečného chování dostalo smutné hrdiny těchto případů do nebezpečných situací, které je mnohdy poznamenaly na celý život!
 
Vzhledem k nutnosti udržet tyto informace v podvědomí dětí, jsou součástí zmíněného projektu i dva velké plakáty ve formátu A2. Tyto plakáty zůstávají po přednášce na viditelném místě ve třídě či na viditelném místě na chodbách školy tak, aby je děti měly stále na očích.
 
 
 
První plakát je určen pro děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol. Dětem dobře známý Poldík, zde zdůrazňuje tři základní zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou. Ve spodní části jsou názorné piktogramy zobrazující nesprávné chování. To je také ústředním motivem hlavní části plakátu, kde je zachycena situace, kdy muž nabízí dívence lízátko, povídá si s ní a odvádí jí na odlehlé místo.
 
 
 
 
 
 
Druhý plakát je určen pro děti na druhém stupni základních škol a střední školy. Na pomalované zdi u skateparku jsou přilepeny 3 letáčky popisující 3 různé případy kriminality spáchané na dětech. Na letáčku je ilustrační fotografie a stručný popis případu. I tento plakát poukazuje na nutnost dodržování zásad bezpečného chování při kontaktu s cizí osobou. Virtuální svět je přenesen do běžné každodenní reality, což si právě mnozí dospívající vůbec neuvědomují!
 
 
 
 
 
 
Projekt byl financován ze státní účelové dotace vyčleněné na Krajský program prevence kriminality pro rok 2011 s finanční spoluúčastí hl. m. Prahy. Cílem projektu je dostat informace, které mohou zvýšit bezpečnost dětí i samotné plakáty, do každé školy a každé třídy v Praze.
 

Kpt. Bc. Ladislav Beránek - 5. 1. 2012 

vytisknout  e-mailem