Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pražská policie a předsednictví EU

Je všeobecně známý fakt, že Česká republika bude od prvního ledna roku 2009 předsedat radě Evropské unie. V následujícím půlročním období se stane „hlavním stanem“ pro zásadní jednání této instituce hlavní město Praha, především pak Kongresové centrum v Praze 4. 

A co to pro české občany, především pak pro obyvatele metropole znamená? Evropská unie samozřejmě funguje na základě konkrétních stanov, ze kterých vyplývají pro předsedající zemi určité, striktně stanovené povinnosti. Zde máme na mysli zajištění této prestižní události všeobecně, především pak odpovídajícího zázemí a bezpečnosti. Je nasnadě, že stran bezpečnosti padne největší část odpovědnosti na pražskou policii. Ta, ostatně jako při jiných obdobných podnicích (zajištění Mezinárodního měnového fondu, nebo zasedání NATO) přistoupí k úkolům pro ni vyplývajícím zodpovědně. Bezpečnostní opatření bude pražská policie zajišťovat především v oblasti již zmíněného Kongresového centra. Samozřejmě není účelem jakkoliv paralyzovat běžný život v metropoli. Proto k prováděným omezením budeme přistupovat s maximální ohleduplností vůči občanům, ale zároveň i tak, aby byla splněna veškerá požadovaná kritéria. A nyní konkrétněji. V době konání akcí CZ PRES (zasedání, související s předsednictvím ČR v Radě EU) bude v okolí Kongresového centra vytyčena bezpečnostní zóna, kterou bude z důvodu její rozlohy střežit několik desítek policistů Policie ČR v úzké spolupráci se strážníky Městské policie hlavního města Prahy. Pro upřesnění, tato zóna nebude v oblasti Kongresového centra po celý půlrok, ale pouze při provádění bezpečnostních opatření. Jak do této zóny, tak do budovy samotné bude v době konání jednotlivých akcí povolen vstup pouze oprávněným osobám. Pro běžného občana vyplývá z bezpečnostní zóny pouze dílčí omezení, a to u výstupu ze stanice metra Vyšehrad ve směru ke Kongresovému centru. Tento výstup bude patřit do zóny dozoru a občané zde budou podrobováni kontrolám v souladu se zákonem. Proto touto cestou již nyní apelujeme na spoluobčany, aby ti, jejichž cesta nebude směřovat přímo do Kongresového centra, využili výstupu ze stanice metra Vyšehrad směrem k nedalekému hotelu Corintia Towers. Zde nebude běžný život bezpečnostními opatřeními nikterak dotčen. Pro případné upřesnění jakýchkoliv nejasností mohou občané kontaktovat pražskou policii na telefonním čísle 731 553 188, kde jim policisté preventivně informační skupiny poskytnou pokud možno co nejpřesnější informace. Další podrobné informace získají občané především na oficielních stránkách CZ PRES www.eu2009.cz.

vytisknout  e-mailem