Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo oběti trestného činu na informace

Máte právo na informace, které se týkají věci, v níž jste se stal(a) obětí.
Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem mají povinnost Vás srozumitelně informovat o Vašich právech. Na Vaši žádost tak učiní opakovaně. Policie, policejní orgán nebo státní zástupce Vás při prvním kontaktu informuje:

písemnou a ústní formou (i bez žádosti):

 • kde můžete podat trestní oznámení,
 • kde a za jakých podmínek můžete vyhledat odbornou pomoc,
 • za jakých podmínek máte právo na přijetí opatření k zajištění bezpečí,
 • u kterého konkrétního orgánu získáte další informace o věci, ve které jste se stal(a) obětí trestného činu,

písemnou a požádáte-li policistu, pak také ústní formou:

 • jaké etapy řízení následují po trestním oznámení a jaká je Vaše úloha v těchto etapách,
 • u kterého konkrétního orgánu a jak můžete žádat o informace o stavu trestního řízení, rozhodnutí o ukončení trestního řízení a informace týkající se pobytu obviněného nebo odsouzeného na svobodě,
 • o možnostech získání peněžité pomoci,
 • o nejbližších azylových domech, intervenčních centrech či jiných zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové služby,
 • o nejbližším poskytovateli zdravotních služeb, na kterého se můžete v případě potřeby obrátit,
 • o možnosti nápravy při porušení Vašich práv orgánem veřejné moci,
 • o opatřeních k ochraně Vašich zájmů, pokud máte bydliště v jiném členském státě EU
 • o dalších právech, která máte dle zákona o obětech trestných činů.  

Nezapomeňte však, že o některé další informace musíte požádat (stačí ústně, telefonicky). Policejní orgán nebo státní zástupce Vám na Vaši žádost poskytne:

 • informaci o nezahájení trestního řízení,
 • informace o stavu trestního řízení, pokud tato její poskytnutí neohrozí průběh trestního řízení (tato informace Vám může být poskytnuta ústně),
 • informaci o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, obviněna, včetně jeho právní kvalifikace,
 • informaci o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení před soudem,
 • pravomocné rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí,
 • informaci o orgánu, který lze žádat o vyrozumění v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě.

Informujte se také o právu na informace, které má poškozený v trestním řízení.

vytisknout  e-mailem