Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na zastupování zmocněncem

Jako poškozený v trestním řízení se můžete nechat zastupovat zmocněncem, a to ve všech jeho fázích.

Zmocněncem může být fyzická osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, nebo právnická osoba. Může jít o advokáta, nebo i příbuzného či známého poškozeného. Zmocněncem může být i osoba, která je Vaším důvěrníkem. V hlavním líčení nemůže být zmocněncem osoba, která zde vystupuje jako svědek, tlumočník či znalec.

Zvolit zmocněnce můžete při oznámení trestného činu nebo kdykoli v průběhu trestního řízení. Poškozený obvykle písemně oznámí policejnímu orgánu či soudu, že ho bude zastupovat zmocněnec; v oznámení uvede jméno zmocněnce, jeho adresu, datum narození, příp. další identifikační údaje; případně tuto osobu přímo přivede a oznámení provede ústní formou.

Zmocněnec je oprávněn již od zahájení trestního stíhání být přítomen při vyšetřovacích úkonech, může činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky. Může se účastnit všech úkonů, kterých se může účastnit poškozený. Zmocněnec ale nemůže za poškozeného podat svědeckou výpověď.

Nárok na bezplatnou pomoc zmocněnce, případně nárok na pomoc za sníženou odměnu může být přiznán poškozenému,
  • který uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení a osvědčil, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé s přibráním zmocněnce, a zároveň přibrání zmocněnce není zjevně nadbytečné (§51a),
  • který je zvlášť zranitelnou obětí,
  • kterému byla úmyslným trestným činem způsobena těžká újma na zdraví a který osvědčil, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé s přibráním zmocněnce,
  • který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt, a který osvědčil, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé s přibráním zmocněnce,
  • který je mladší 18 let (pokud nejde o oběť trestného činu zanedbání povinné výživy dle § 196 trestního zákoníku). V tomto případě bude bezplatná právní pomoc poskytovaná zmocněncem poskytnuta i bez doložení skutečnosti, že nemá dostatek prostředků.
Návrh na rozhodnutío poskytnutí bezplatné pomocizmocněncem nebo za sníženou odměnu podává poškozený v přípravném řízení státnímu zástupci a v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc projednává.

vytisknout  e-mailem