Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na prohlášení o dopadu trestného činu

Ve kterémkoli stadiu trestního řízení můžete učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na Váš dosavadní život. Jedná se o Vaše vyjádření o psychických, emočních či finančních důsledcích trestného činu. Nezapomeňte, že právo na učinění prohlášení máte i v případě, že jste osobou pozůstalou po oběti trestného činu.
 
Prohlášení učiněné v písemné formě se před soudem provádí vždy jako listinný důkaz. Pokud jste zároveň stranou poškozenou v trestním řízení, může mít prohlášení vliv při rozhodování soudu o uplatnění Vašeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy. Upozorňujeme, že nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vrácení bezdůvodného obohacení lze uplatnit nejpozději do zahájení dokazování v hlavním líčení.
 
Jak učinit prohlášení?

Jedná se o Vaše osobní právo, proto prohlášení nemůže být učiněno v zastoupení oběti zmocněncem. Prohlášení můžete provést ústně do protokolu nebo písemnou formou. Můžete tak učinit kdykoli v průběhu trestního řízení, tedy v rámci přípravného řízení nebo v řízení před soudem (při hlavním líčení, případně i odvolacím řízení). Prohlášení můžete přednést také v rámci hlavního řízení (případně i při odvolacím řízení), a to i v případě, že jste ho již před tím učinili písemně. Obsah prohlášení je zcela na Vás, zákon ho blíže neupravuje. Pro písemné prohlášení můžete použít vzorový formulář.

vytisknout  e-mailem