Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo na peněžitou pomoc

Žádost o poskytnutí peněžité pomoci je třeba podat Ministerstvu spravedlnosti ČR ve lhůtě do 2 let od doby, kdy jste se dozvěděl(a) o újmě způsobené trestným činem, nejpozději však do 5 let od spáchání trestného činu. Pro podání žádosti můžete využít formulář dostupný na www.justice.cz.
Právo žádat o peněžitou pomoc má:
 • oběť, které bylo ublíženo na zdraví,
 • oběť, které byla způsobena těžká újma na zdraví,
 • osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela,
 • oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblastia dítě, které je oběť trestného činu týrání svěřené osoby.
Oběti mohou dostat peněžitou pomoc:
 • ve výši ztráty na výdělku,
 • ve výši nákladů na léčbu, případně na psychoterapii, fyzioterapii či jiné obdobné odborné služby,
 • formou paušální částky, jde-li o pozůstalé osoby.
Předpoklady poskytnutí peněžité pomoci jsou následující:
 • újma nebo škoda způsobená trestným činem nebyla plně nahrazena,
 • bylo podáno oznámení o trestném činu,
 • dali jste souhlas s trestním stíháním, je-li vyžadován,
 • poskytli jste součinnost při vyšetřování, zejména jste neodepřeli výpověď,
 • nejste stíháni jako spoluobviněný.
Získejte podrobnější informace v dokumentu sezákladními informacemi o peněžité pomoci.

Pokud jste zároveň stranou poškozenou dle trestního řádu, můžete v přípravném řízení navrhnout, aby soud uložil povinnost obžalovanému nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu.

vytisknout  e-mailem